Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Artiklar

Här hittar du flera typer av artiklar. Välkommen att själv publicera Inlägg, Videos och Boktips. Börja med att skapa ett konto längst ned på sidan. Think tank-artiklarna är skrivna av utvalda tänkare och praktiker som förmedlar sitt perspektiv på utvecklingen.

Lev helt enkelt – och vägen dit

Lev.Lev helt.Lev helt enkelt. Det här är uppföljaren till den omtyckta och omtalade boken Från frustration till flow med lean@home.…

Eva Jarlsdotter

Läs mer

2019-03-18


Bästa kända arbetssätt – Lyckas med standardisering genom teamarbete, kompetensutveckling och ledarskap

Genom att göra all personal delaktiga i att utveckla och dokumentera ett bästa kända arbetssättförbättras kvaliteten och effektiviteten i arbetet.…

Oskar Olofsson

Läs mer

2016-10-06


Bortom Lean, 12 steg för verksamhet i världsklass

Lean är världens mest utbredda och långlivade management-koncept, och tillämpas av alla slags verksamheter. Samtidigt är det få som verkligen…

Joakim Bjurström

Läs mer

2016-09-24


The TWI Workbook, essential skills for supervisors

En bok man måste läsa om man menar allvar med sin leansatsning! Innehåller konkreta och förståeliga exempel och guider till…

TWI Institute Skandinavien

Läs mer

2016-07-01


En värdefull ledare

Utan tydliga värderingar ingen förändring, utan förändring ingen framtid. En ledare ska driva sin verksamhet mot vinst och finansiell framgång,…

HelenaAkerblad

Läs mer

2015-10-14


5s för Alla

5s för Alla Detta är en praktisk 5S handbok för alla, oavsett vilken verksamhet man arbetar i eller vilken roll…

Rolf Ohlsson

Läs mer

2015-09-04


Lyckas med 5S

Redaktion

Läs mer

2014-02-22


Vinnande mål. En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning

Lean Kata och Hoshin handlar bl.a. om målstyrning. Ända sedan Peter Drucker i mitten på 50-talet myntade begreppet Management by…

Redaktion

Läs mer

2014-02-22


50 Nyanser av LEAN – Varför bara några få lyckas

Denna bok riktar sig till er som vill uppnå uthålligt höga resultatnivåer, med stöd av lean. Det gäller för både er…

Redaktion

Läs mer

2014-02-22


Lean Handboken

”Se över organisationen så att den blir flödesorienterad och visualisera förbättringsarbetet. Alltså börja med att rita upp alla värdeflöden! Nu…

Redaktion

Läs mer

2014-02-22


Introduktion till Lean

Varför Lean? I förordet uppmanar författarna läsaren att själv komma fram till svaret: ”Med den här boken vill vi ge…

Redaktion

Läs mer

2014-02-22


Rational Descriptions, Decisions, and Designs, 490 s

Boken bygger på Bayes statistik som beslutsstöd inom teknisk utveckling för avgöranden inom det osäkra gränslandet mellan det kända och det ännu okända. För…

Redaktion

Läs mer

2014-02-21


Lean 6 Sigma-presentation, 20 s

Åtta olika sammandrag. 1. Tilltagande konkurrens tvingar fram genomgående förändringar. 2. Satsa på den förbisedda människan med Demings filosofi och 14 punkter. 3.…

Redaktion

Läs mer

2014-02-21


Sju kvalitetsverktyg för bättre kunskap, 29s

Grundbok för systematiskt kvalitetsarbete i skolan, i klassrumet, på skolgården och resan elelr gångvägen till och från skolan. Boken omfattar…

Redaktion

Läs mer

2014-02-21


Kunskapsutveckling i Japan för Lean o 6-Sigma

Rapport från forskningsresan 1993 som Håkan utförde för att reda ut bakgrunden till kunskapsgenerering inom företag och utbildningssystem i Japan. 4,2 universitet på 1 milj…

Redaktion

Läs mer

2014-02-21


  • 1
  • 2
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.