Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Transforming Leader Paradigms

James E. Luckman, Olga Flory

Recension av Robert Kessiakoff.

Författare, utgivningsår

James E. Luckman med en bakgrund som Civil Ingenjör och praktiker med över 30 års industrierfarenhet som fabrikschef, chef för forskning och utveckling och som VD för ett start-up bolag. De senaste drygt 20 åren har Jim stöttat och coachat mängder av organisationer i de mest varierande branscher i att få till en i sann mening lärande organisation. Ökad produktivitet, ökat medarbetarengagemang och ökad ansvarskänsla för att lösa problem är de omskrivna resultat som uppnåtts. Jim är en av grundarna av Lean Transformations Group och författare av flera böcker inom Lean.

Olga Flory innehar en magisterexamen inom utbildning och språkvetenskap, samt är certifierad coach. Med bakgrund under den Ryska Federationens transformation från Sovjetisk planekonomi till marknadsekonomi och att utbilda första generationens företagsledare är hon idag verksam i USA. Här har hon bland annat haft olika chefsbefattningar i ett flertal start-up företag och ”Fortune 100” bolag.

Utgiven 2019

ISBN 978-0-367-13930-8

Språk
Engelska

Innehåll

Boken beskriver den process ledare behöver följa för att få till den kulturella transformationen till en i grunden lärande organisation. Det innebär att själv vilja, och vara beredd på, att förstå den egna beteendeförändring som måste till för att bli den förebild som ”jag” som ledare måste vara. En förebild som skapar engagemang och som innebär att skapa en organisation som inte bara tar sig igenom yttre och/eller interna utmaningar, men som skapar förutsättningar för en långsiktigt uthållig framgång. Utmärkande för uthållig framgång är att inte periodiskt och plötsligt genomgå stora organisatoriska omstruktureringar, vilket största delen av bolag genomlider. Framtvingat av underlåtenhet att vara lyhörd för yttre och inre förändringar – avsaknad av organisatoriskt lärande karaktäriserat av bristande tillit och beteenden som hindrar insiktsfull experimentell problemlösning.

Målgrupp

Denna bok vänder sig till dig som ledare och din coach oavsett organisationens storlek eller karaktär, och oavsett bransch som du är verksam inom.

Användningsområde

Denna bok är en hjälp till självhjälp, men är verkningslös om du som ledare, eller i din ledarkarriär, inte får utrymme att diskutera och bolla observationer i din resa som skall komma att leda till genomgripande beteendeförändringar. Du är förmodligen framgångsrik eftersom du nått en ledarposition, eller är på väg att få en. Just detta är även den akilleshäl hos dig som jag och mina kollegor ofta stöter på, det vill säga ”varför skall jag ändra min ledarstil om jag varit framgångsrik hittills”. Om du är övertygad om att det du åstadkommit hittills kan göras på ett bättre sätt, och din fråga är: ”Hur?” Då borde denna nyfikenhet kunna stillas genom att du och din coach tar er an denna bok som stöd för lärandet. Det är så jag har använt denna bok i ledarskaps träningar och individuell coachning.

Det som Jim och Olga har lyckats väl med att beskriva som ledarstil och beteenden karaktäriserar en Lean-ledare. Äntligen en bok som tar upp det fundamentala med att lyckas etablera en Lean-verksamhet där utgångspunkten är ledaren som förebild och roll och inte det som i överflöd beskrivs i mycket annan litteratur, det vill säga principer och verktyg.

En bok som inte lämnar ditt skrivbord och uppmanar till kontinuerligt lärande genom ”tvingande” reflektion.

Vad tycker du?

Var med i diskussionen på LinkedIn

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.