Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

KATA School Sweden

KATA School Sweden


Lärande organisationer skiljer sig från konventionella genom att ha både högre anpassningsförmåga och förmåga att nå komplexa och utmanande mål. Praktiserande av Kata ger dig möjligheten att utveckla dessa förmågor hos dig själv, dina medarbetare och din organisation.

Kata School samlar alla oss som är intresserade av att praktisera Kata. Syftet är att förstärka organisationers förbättringsarbete genom att samla Sveriges resurser och kompetens inom Kata, fritt dela kunskap och skapa en möjlighet att träna tillsammans för att lära och utbyta erfarenheter. 

Kata School Sweden välkomnar alla oavsett om du bara är nyfiken, nyss har börjat med Kata eller om du är en erfaren coach och tränare. 

Vi träffas digitalt varje fredag lunch och interagerar, reflekterar och lär oss tillsammans.

Vi träffas varje fredag 12.30-12.55!


Kata är inget nytt leanverktyg. Kata är avsett att utveckla ett systematiskt vetenskapligt sätt att tänka och agera, vilket gör det möjligt för alla att utveckla förbättrad problemlösningsförmåga och bemästra sin anpassningsförmåga. Grunden är PDCA.

Kata coaching är ett sätt att utöva ledarskap i en lärande kultur, där man använder vetenskapligt tänkande för att möjliggöra och utveckla självledarskapet. Kata coaching handlar om att utveckla människor där dagens adept är morgondagens coach och ledare.


Detta är Kata School Sweden

• Kata School Sweden är ett öppet nätverk för medlemmar i Lean Forum.
• Deltagande och medlemskap är kostnadsfritt.
• Kata School Sweden är öppet för alla oavsett erfarenhet av Kata. Du förbinder dig inte att delta vid varje träff utan ansluter då du kan och vill.
• Kata School Sweden är en del av det globala nätverket Kata School Worldwide.

Så här kör vi våra veckomöten

Varje fredag kl 12.30-12.55

Agenda
• Intro till dagens träff
•  Dagens experiment, t ex fokuserat Kata ämne, erfarenhetsdelande interaktion, coaching i realtid, mikrolärande, mm
• Reflektion och nästa träff

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig och få inbjudan till veckomötena.

.


Vad är Toyota Kata?

Kata är strukturerade rutiner, mönster eller sätt att göra saker på som övas kontinuerligt så att mönstren blir till vanor och får oss utveckla nya färdigheter och tankesätt genom systematiskt vetenskapligt tänkande. Det är till stor hjälp för att utveckla tankemönster genom ett tillvägagångssätt då alla börjar med samma grundläggande steg – en startkata.

Översikt

Katans roller


Vi förverkligar PDCA genom att följa rutinen med de 5+4 Kata-frågorna


Hur passar Kata in i det befintliga förbättringsarbetet?

Du kanske använder en befintlig metod för förbättring, den goda nyheten är att både förbättrings-kata och coaching-kata kommer att accelerera det du redan gör.

 Hur?

  • Kata handlar om att skapa vanor och enkla beteendemönster kring experimenterande och lärande. Det är väldigt praktiskt och inte så teoretiskt.
  • Det är ett ramverk som fokuserar på hur vi gör saker snarare än en metod eller ett verktyg.
  • Kata är snabbt att lära och det experimenterande förhållningssättet skapar motivation hos chefer och medarbetare.
  • Verktyg och metoder från dina befintliga arbetssätt förstärks genom tillämpning av kata.
  • Kata utgår från en hög frekvens i förbättringsarbetet med målsättningen att nå en daglig puls.

Du kanske tycker att Kata kan utmana hur du tänker och arbetar med förbättring för närvarande, och det är positivt. Kata kan och kommer att hjälpa dina förbättringsinsatser att gå längre nå snabbare.


Toyota Katas historia

Kata är ett japanskt ord som betyder ”mönster”. Det används oftast i samband med japansk kampsport, med hänvisning till en koreograferad uppsättning rörelser som upprepas om och om igen för att bygga muskelminne. Att träna katakonsekvent och medvetet bildar en vana och utvecklar nya färdigheter.

Många organisationer över hela världen fokuserade sina förbättringsinsatser med Lean-verktyg och tekniker som lärts från Toyota. Men mycket av de förbättringar som gjordes var inte hållbara och matchade inte den framgång som Toyota såg.

Detta fick Mike Rother att studera Toyota på djupet, för att försöka förstå om det var något specifikt som de gjorde som drev deras framgång.

Rother såg att Toyota-chefer följde ett konsekvent mönster av tankeprocesser och coachingbeteenden. Han kodifierade dessa processer och beteenden och de blev kända som Toyota Kata.Resurser för att lära mer

Har du frågor du vill diskutera eller vill ha guidning? Hör gärna av dig till:

Joakim Bjurström – BTP’ joakim@btp.dk eller Pia Anhede  pia@anhede.com

Länktips

The Toyota Kata website http://www-personal.umich.edu/~mrother/Homepage.html

Mike Rothers Youtube-kanal https://www.youtube.com/channel/UCUmhWJOFUXUkfDXZy6fLtCg

Kata School World Wide website med länkar till andra Kata School’s https://www.kata-school.org/

Boktips

Toyota Kata : lärande ledarskap, varje dag

The Toyota Kata Practice Guide: Practicing Scientific Thinking Skills for Superior Results in 20 Minutes a Day

The KATA School Manifesto

Frågor & svar

Vad betyder KATA?
Kata är en japansk term för ”ett sätt att göra något” eller, som det beskrivs i traditionell japansk kampsport, rörelsemönster som utövas antingen ensam eller i par. Att konsekvent upprepa dessa mönster bildar en ny vana att agera efter. I detta sammanhang syftar kata till just en vana eller ett beteende som tillämpar då vi ställs inför utmaningar och driver förändring. Kata utgår från ett systematiskt vetenskapligt tänkande och agerande.

Vad gör KATA till ett vetenskapligt tänkande?
Varje steg i modellen av förbättringskatan motsvarar det mönster vi följer inom professionell vetenskap. Vi observerar något, ställer frågor, formulerar en hypotes och genomför experiment. Vi analyserar data och fakta, jämför dem med våra förväntningar och drar slutsatser ur vilka nya lärdomar kan dyka upp.

Liknar KATA lösningsfokuserade metoder?
Det finns faktiskt likheter med kreativt tänkande, kritiskt tänkande, lärande organisationsteori, designtänkande, systemtänkande och till och med evidensbaserat lärande. Skillnaden är dock att Kata är avsiktliga rutiner där vi skapar nya banor i hjärnan genom daglig träning som gör rutinerna och tänkandet till nya vanor.

Vad får jag ut av att träna KATA?
Med en frekvent träning får vi en ny meta-färdighet som vi kan tillämpa i alla möjliga situationer. Här några exempel: 1) Förbättrad anpassningsförmåga på allt mer komplexa och dynamiska situationer. 2) En sann daglig kontinuerlig förbättring blir en del av vår verksamhet. 3) Ökad sannolikhet att vi upptäcker innovationer genom förbättrad problemlösningsförmåga. 4) En sätt att leda som inkluderar ett organiskt sätt att bygga en lärande organisation. 5) Förmågan att lära sig nya färdigheter snabbare. 6) Hitta unika lösningar på unika utmaningar.

Vad är Start-KATA?
Start-Kata är enkla fördefinierade och strukturerade rutiner som vi använder i början för att främja mer vetenskapligt tänkande genom avsiktlig övning. De hjälper oss att bekanta oss med detta nya sätt att tänka, göra och möjliggör för team och organisationer – även utan förkunskaper om vetenskapligt tänkande – att utveckla ett gemensamt sätt att tänka, tala och agera. Det finns Start-Kata för både förbättringskatan och för Coachingkata. Vägen är att utöva dessa Start-Kata som en bro för att agera mer vetenskapligt och lämna dem när vi väl har internaliserat dem.

Vad är förbättrings-KATA?
Förbättringskatan är ett mönster i fyra steg, nyckeln till att träna vetenskapligt tänkande och övervinna utmanande mål. I steg ett försöker vi förstå utmaningen eller riktningen vi vill röra oss mot. I steg två vill vi förstå landskapet, det nuvarande tillståndet vi befinner oss i just nu. I steg tre sätter vi ett måltillstånd, jämförbart med ett delmål på en lång resa. I steg fyra försöker vi förstå våra omedelbara hinder och experimentera med idéer för att ta oss runt dessa hinder och nå vår måltillstånd på kort tid.

Bli medlem

Få tillgång till vårt nyhetsbrev och inbjudningar till aktiviteter helt kostnadsfritt.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.