Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Utbildningspartners

Utbildningspartners


Våra partnerföretag som erbjuder utbildningar i samarbete med Lean Forum.

Genom att klicka på Partnerföretagets namn kommer du direkt till dem på sidan.

Business Through People

Business Through People (BTP) jobbar globalt med att utveckla förmågor för transformation av organisationer. Vår modell kallar vi ”The Enabling Process”. Denna säkerställer att våra klienter alltid sitter i förarsätet för förändringen och att ledare utvecklar ledare. 

BTP jobbar inom främst tre områden: 

– Hoshin Kanri, förmågan att bryta ned strategisk riktning till alla i organisationen

– Toyota Kata, förmågan att ständigt utveckla människor med ett vetenskapligt tänkande

– Training Within Industry (TWI)
– Job Instruction, förmågan att instruera och etablera standard

– Job Methods, förmågan att utnyttja manskap, material och maskiner tillgängliga just nu optimalt. 

– Job Relations, förmågan för ledare att skapa följare

– Job Safety, förmågan att bryta händelsekedjan för en säker arbetsmiljö.

Våra kunder finns inom alla branscher och över hela världen med goda referenser. Vårt utbildningsmaterial finns tillgängligt i en mängd språk och vi har antingen egen personal eller ett nätverk för att utbilda på många platser runtom i världen. 

Länk till Business Through Peoples hemsida

___________________________________

Claesson & Partners

Claesson & Partners startades för över 50 år sedan av Ingemar Claesson, hedersdoktor i ekonomistyrning. Vi är nu ett ledande konsultföretag inom styrning och lönsamhetsutveckling.

Vi är baserade i Göteborg och Stockholm och arbetar med svenska organisationer över hela världen. Våra kunder består av medelstora och stora organisationer inom både offentlig och privat sektor.

Företaget har sedan starten genomfört över 500 uppdrag. Detta har givit oss både funktionell- och branschspecifik spetskompetens.

Vårt arbete har alltid sin grund i organisationens strategi och genomförs praktiskt tillsammans med och nära kunden i linje med senaste forskningen. Vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade kring ny teori, vilket medför att våra medarbetare efterfrågas vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, IHM, FAR Akademi och IFL på Handelshögskolan i Stockholm.

Länk till Claesson & Partners hemsida

_________________________________

C2U Group

C2U Group AB är ett nordiskt företag som hjälper sina kunder att lösa sina problem, eller att nå nästa nivå! Step-changes, transformationer, interimsuppdrag är en del, men för att komplettera våra uppdrag och hjälpa våra kunder att utveckla lärande organisationer är vi noggranna med att även träna våra kunder på ett realistiskt och praktiskt sätt.

Inom utbildning & träning kan C2U erbjuda:

  • Träning i flöden, push-pull, standardiserat arbete, 5 S, daglig styrning, systematisk problemlösning, balansering, etc i vårt egna träningscenter (Lean Training Center a.k.a. Pedal Cart Factory/Trampbilsfabriken) i Forsheda i Småland.
  • Webinars i samarbete med våra mentorer från Toyota i Japan – hoshin kanri, problemlösning, lean ledarskap, etc.
  • Benchmarking genom studiebesök, seminarier, nätverk.
  • Ledarträning genom The Execute Program – ett program i 3-6 moduler som genomförs praktiskt i egna verksamheten med effekt på nedersta raden.

Vi arbetar lokalt och globalt, på varje organisationsnivå och skräddarsyr våra upplägg till kundens behov.

Länk till C2U Groups hemsida

________________________________

Lean Kata Group

LEAN KATA Group Sweden AB erbjuder utbildning, coachning och praktiska övningar inom LEAN KATA. Vi skräddarsyr våra utbildningar efter kundens behov, antingen i form av workshops och coachande uppdrag ute hos företag eller som webutbildningar. 

Företaget ägs och drivs av Lars Danielsson, Bo Larsson, Sven-Eric Larsson och Peter Svensson. Vi har över 25 års praktisk erfarenhet av att arbeta i företagsledningar och med Lean. Tillsammans har vi en gedigen och mångårig kunskap som vi gärna delar med oss av. Den samlade kompetensen finns inom produktions- och tjänstesektorn, från privat- och offentlig verksamhet. Vi har även jobbat inom produktionslyftet och Lean Forum sedan många år.

LEAN KATA är en vetenskaplig metod som tillämpas inom verksamhetsutveckling. Vi använder en variant av PDCA-cykeln, som lär er att tänka och agera enligt ett vetenskapligt och standardiserat arbetssätt för att uppnå ett framgångsrikt resultat i ert förbättringsarbete. Det passar utmärkt i dagens samhälle, där många förutsättningar kan ändras med kort varsel och där det finns ett stor förväntan att kunna ställa om snabbt.  

Målet är att ge er ett helhetsperspektiv och insikt i att skapa ett varaktigt tillstånd med ständiga förbättringar varje dag, i syfte att få nöjdare kunder, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Länk till LEAN KATA Group Swedens hemsida

_________________________________

REVERE

Pia Anhede och Joakim Hillberg driver Revere AB tillsammans och har gjort så i över 20 år
Pia och Joakim är erfarna och uppskattade tränare och coacher inom lean. Deras huvudfokus är bygga kompetens och förmåga igenom en integration av utbildning, träning, implementering och situationsanpassad coachning. De har över 30 års erfarenhet av lean, lean-transformationer, certifieringar, mm från över 15 länder. 

De har en omfattande träning och ett stort nätverk med både japanska experter (JMAC, Shingijutsu, Gemba, Isao Yshino, forskning och på Toyota) och globala Lean experter (John Shook, Mike Rother, John Bicheno, Jeff Liker, m fl.). De har skrivit flertalet artiklar, böcker, tränat både ledningar och operativ personal samt föreläst på universitet, högskolor och konferenser. De är även ansvariga för, samt utvecklat, Plan’s utbildningar inom Lean. Tre av deras kunder har vunnit svenska Lean-priset.

Länk till Reveres hemsida

_________________________________

KTH Leancentrum

KTH Leancentrum ger kurser för yrkesverksamma, organisationer och företag som vill utveckla sitt systematiska förbättringsarbete och ledarskap. Vi fokuserar på upplevelsebaserad inlärning och omvandlar de senaste forskningsrönen till arbetsmetoder. Det här lyfter förändringsförmågan och förbättrar konkurrenskraften hos våra kursdeltagare och de verksamheter som samarbetar med oss.   

Vi erbjuder både grundkurser och branschspecifika fördjupningskurser inom Lean/Agile, där vi varvar teori med praktik och olika övningar. Vi anpassar kurserna till målgruppen i nära samarbete med uppdragsgivaren och våra lärare har gedigen erfarenhet av både forskning och arbete inom olika branscher. Vi är stolta över att våra deltagare ger oss betyg utmärkt i våra löpande utvärderingar. 

KTH Leancentrum är ett kompetenscentrum på KTH, vilket inriktar sig mot ledarskap och systematisk förbättring inom framför allt hållbar produktion, men även andra sektorer. Centrumet fungerar som länk mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och erbjuder förutom utbildningar även en mötesplats där företag kan utbyta erfarenheter och höja sin kunskap om lean, agile, hållbarhet och ledarskap. 

Länk till KTH Leancentrums hemsida

_______________________________________

Lean Ability

” Lean Ability finns för att skapa tillväxt och konkurrenskraft. ”Your growth, our mission” är vårt motto. Tillväxt kan i det här sammanhanget betyda flera saker. Det är ökad omsättning och vinst, men kan också ses som organisatorisk och personlig tillväxt.

Många företag står inför spännande utmaningar med automatisering, digitalisering och robotisering. Det här kommer ställa stora krav på kompetens och anpassningsförmåga, för alla! Ägare, ledare och medarbetare.

Lean Ability jobbar med att hjälpa er att bli bättre inom tre huvudområden:
1. Människorna och organisationen
2. Processerna och metoderna
3. Förbättringssystemet
Vi gör detta genom att utveckla era förmågor att – Tänka vetenskapligt – Standardisera och förbättra metoder – Leda – Handleda och instruera”

Länk till Lean Abilities hemsida

________________________________________

Läs mer om hur du blir Utbildningspartner här

Bli medlem

Få tillgång till vårt nyhetsbrev och inbjudningar till aktiviteter helt kostnadsfritt.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.