Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Om Lean Forum

Uppgift & Verksamhet


VÅR UPPGIFT

Vi är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och kommunikatör för att maximera värde och att minimera slöseri.

VÅR VERKSAMHET

Lean Forum är mest känt för våra konferenser som är mötesplatserna för alla som brinner för lean och vill ta del av den spännande kunskapsutveckling som sker i organisationer och den akademiska världen.

Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset. Som medlem är du välkommen att besöka vinnaren i de studiebesök som Lean Forum anordnar. Vi delar också ut pris för Årets exjobb inom lean.

Vi sprider också kunskap genom försäljning av utvalda böcker. Genom Kunskapstorget på hemsidan ger vi möjlighet att sprida artiklar, videos, böcker och andra erbjudanden.

Medlemskapet i Lean Forum är helt kostnadsfritt och vi är över 6000 medlemmar. Välkommen att bli medlem.

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi tror att mänsklig förmåga är praktiskt taget oändlig och att alla har rätt att:

  • ha ett meningsfullt arbete som tar kunskaper, erfarenheter och kreativitet i anspråk
  • bli engagerade i organisationens verksamhet med att förbättra kvalitet, produktivitet och säkerhet
  • få snabb feedback vid ansträngningar att förbättra verksamheten
  • arbeta på en säker och trivsam arbetsplats

Vi tror att lean berikar arbetet och visar respekt för människan genom att:

  • engagera kunskaper, erfarenheter och kreativitet hos alla medlemmar i arbetslaget.
  • förstärka skickligheten hos lagets medlemmar genom en effektiv utbildning, träning och personlig utveckling.
  • ge snabb feedback till alla insatser för att omvandla verksamhetens slöseri med resurser till
  • värdeskapande aktiviteter.
  • ständigt söka nya möjligheter till tillväxt i olika former med hjälp av frigjorda resurser.
  • tillhandahålla ett sätt att skapa fler och nya arbeten snarare än att ta bort eller förstöra arbetsuppgifter i namnet av effektivitetsförbättringar.

Vi tror på ett sätt att tänka och handla som tar stora mänskliga hänsyn. Vi är medvetna om att det finns många nivåer av insikter och förståelse för de möjligheter som ges i en verksamhet kännetecknad av lean. Det kan ta många år att få grepp om och att få den förverkligad. Vi inser att det perfekta tillståndet inte är möjligt att åstadkomma, men att vi trots allt ständigt måste sträva efter det

Vi är övertygade om att ”lean thinking” med tiden kommer att tränga undan massproduktionens logik och principer och att vår värld därmed blir annorlunda och bättre att leva i.

> Ladda ner föreningens stadgar (pdf)

> Integritetspolicy Lean Forum (pdf)

Bli medlem

Få tillgång till vårt nyhetsbrev och inbjudningar till aktiviteter helt kostnadsfritt.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.