Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Bli medlem


Välkommen att komma med i den ideella föreningen Lean Forum!

Vår uppgift är att inspirera Sverige att skapa mer och slösa mindre. Vi strävar mot att vara den främsta samlingsplatsen för tankar och diskussioner kring lean i Sverige. Nu är vi över 6000 medlemmar.

Medlemskapet är kostnadsfritt. Som medlem får du vårt nyhetsbrev och inbjudningar till våra konferenser och studiebesök. Dessutom få du specialpris på våra konferenser.

Lean_Management_Journal

Som medlem i Lean Forum får du 60% rabatt på tidningen Lean Management Journal. Publikationen innehåller intervjuer, fallstudier, insikter och forskning kring Lean. Ange koden lflmj när du  bokar prenumeration.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.