Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Kalender

Publicera era aktiviteter här! Kontakta info@leanforum.se eller ring 070-832 19 38 för att få veta mer.

Kalender

Effektiva flöden och processer

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Januari 21, 2019 - Januari 23, 2019 Besök hemsida

Bättre ledarskap 5hp

Högskolan i Borås - Orter beslutas efter intresse-anmälan till peter.kammensjo@hb.se, senast 15 nov.
Januari 31, 2019 - Mars 27, 2019 Besök hemsida

Nästa generations visualisering – med Johan Lundell, Pia Anhede och Joakim Hillberg

Plan och Lean Competence - Stockholm
Februari 5, 2019 - Februari 5, 2019 Besök hemsida

Förbättrings- och förändringsledning

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Februari 13, 2019 - Februari 15, 2019 Besök hemsida

Startprogram i nätverksform – Hållbart Ledarskap

Produktionslyftet och KTH Leancentrum - KTH Leancentrum i Södertälje
Februari 13, 2019 - Maj 16, 2019 Besök hemsida

Utbildningsprogram för Leanledare

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 6, 2019 - November 22, 2019 Besök hemsida

Utbildning till Leansamordnare

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 6, 2019 - Juni 4, 2019 Besök hemsida

Processledning och processutveckling

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 6, 2019 - Mars 8, 2019 Besök hemsida

Lean Produktutveckling

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 11, 2019 - Mars 13, 2019 Besök hemsida

Kvalitetschefskurs

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 11, 2019 - November 22, 2019 Besök hemsida

Games Day: Spel för leant och agilt förändringsarbete

Plan och Lean Competence - Göteborg
Mars 18, 2019 - Mars 18, 2019 Besök hemsida

Effektiva ledningssystem och standardiserat arbete

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 18, 2019 - Mars 19, 2019 Besök hemsida

Lean Ledarskap, 7,5 hp

KTH Leancentrum - Kvarnbergagatan 12, Södertälje
Mars 19, 2019 - Augusti 21, 2019 Besök hemsida

Black Belt-utbildning

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 20, 2019 - November 5, 2019 Besök hemsida

Coacha förbättringsarbete

Plan och Lean Competence - Göteborg
Mars 21, 2019 - Mars 21, 2019 Besök hemsida

Kurs i Värdeflödesanalys – Nuläge och framtida läge

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
April 11, 2019 - Juni 4, 2019 Besök hemsida

Leanspelet – handledarutbildning

Plan och Lean Competence - Göteborg
Maj 13, 2019 - Maj 13, 2019 Besök hemsida

Lean Admin-spelet – handledarutbildning

Plan och Lean Competence - Göteborg
Maj 14, 2019 - Maj 14, 2019 Besök hemsida

Lean i praktiken

Plan och Lean Competence - Stockholm
Maj 20, 2019 - Maj 22, 2019 Besök hemsida

Lean Produktion, 7,5 hp

KTH Leancentrum - Kvarnbergatan 12, Södertälje
Augusti 27, 2019 - December 11, 2019 Besök hemsida

Lean Advanced

Plan och Lean Competence - Stockholm
September 24, 2019 - September 26, 2019 Besök hemsida

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.