Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Hoshin Kanri, innovativ ledning av strategiarbete

Anders Melander et al

Författare, utgivningsår

Anders Melander et al

Författarna består av en grupp personer med bakgrund i olika verksamheter och bidrar därmed till en bred syn på strategiarbete. Huvudförfattare Anders Melin är docent i företagsekonomi; David Andersson, affärscoach; Fredrik Elgh, professor i produktutveckling; Fredrik Fjellstedt, affärscoach; Malin Löfving, doktor i produktionsstrategi; Mikael Thulin, affärscoach; samt Stefan Österström, socialdirektör.

Utgiven 2020

ISBN, 978-91-44-13520-5

Språk

Svenska

Innehåll

Hur arbetar ni med strategi i er verksamhet? Är ledningsgruppen iväg en gång om året och gör ett hästjobb under ett par dagar för att sedan presentera resultatet för resten av verksamheten? Känner ni att hela verksamheten inte är ”intresserad” av resultatet och inte tar till sig det som ledningsgruppen presenterat?

Hoshin Kanri handlar om att titta på hela systemet kring hur strategi tas fram och förankras i verksamheten så att alla känner sig delaktiga och har ett ägarskap om vart organisationen är på väg. Den utmanar traditionellt tänkande kring strategi och strategiarbete som något högre stående väsen som oftast bara ett fåtal personer i organisationen ”förstår sig på” eller har tid med till att bli en naturlig del av hela organisationens sätt att föra en dialog med varandra om framtiden.

Hoshin representerar planeringsfasen och Kanri utförandefasen vilket också är tydligt uppdelat i denna bok. Respektive fas beskrivs tydligt med tydliga illustrationer och exempel. En viktig faktor i Hoshin-arbetet som lyfts fram är det man kallar ”catchball”. Mål och aktiviteter trycks inte bara ut i organisationen utan förhandlas fram i en kreativ process där man säkerställer att mål och aktiviteteter verkligen leder till uppsatt vision och möter valda utmaningar. I Kanri-delen beskrivs vikten av frekventa PDCA-loopar och vikten av att snabbt förändra mål och aktiviteter om det visar sig att de inte ger önskade resultat (vision och utmaningar).

Boken blandar såväl forskningsbaserade iakttagelser som kunskap och erfarenhet från personer som länge jobbat med Hoshin Kanri och strategiimplementering. Till exempel beskriver man 7 principer som kännetecknar en organisation som är redo för Hoshin Kanri. I boken finns fler praktiska verktyg som kan hjälpa er med ert strategiarbete.

Vi får följa många intressanta företag under resans gång som ger väldigt bra exempel på hur teorierna kring Hoshrin Kanri återspeglar sig i arbetet i organisationen. Till exempel finns det ett helt praktikfall med Lindbäcks group som bilaga 1 där vi får följa företagets första trevande steg med att introducera Hoshrin Kanri. Bara den historien gav mig ett större intresse för hur viktigt strategiimplementering är för att få bra saker gjorda och en nyckel till att klara stora utmaningar.

Det finns en massa intressanta saker i boken och den börjar väldigt bra med att föreslå att du själv gör en analys av din organisation som du sedan kan utveckla under läsandets gång. Detta gav mig en liten kick då det kändes som en ”coachning” av hur jag kunde göra. Tyvärr tycker jag personligen att författarna tappar mig lite ju mer jag läser.

Jag ser fortfarande boken som en inspirationskälla till vikten av att arbeta med strategin på ett inkluderande sätt i organisationen samt att den är en stor kunskapskälla kring Hoshin Kanri och verktyg kopplade till strategiimplementering.

Jag kan dock inte släppa känslan av att boken hade kunnat bli så himla bra om den hade skrivit ännu mer som en coachningsdialog mellan författarna och läsaren.

Från boken tar jag med mig styrkan i att arbeta målinriktat med strategiarbete och hur viktigt det är att inkludera hela organisationen för att få både riktning och acceptans.

Målgrupp

Framförallt ledningsgrupper som känner att de vill få ut mer av sitt strategiarbete samt utbildningsledare och studenter som vill lära sig mer om just Hoshin Kanri och strategiarbete.

Användningsområde

Boken passar bäst som en del av en utbildning eller som inspiration och information kring Hoshin Kanri och strategiimplementering men jag skulle inte börja implementera Hoshin Kanri enbart utifrån boken i sig. Till det arbetet behövs någon form av coachning eller dialog med någon eller några som kan ge återkoppling på implementeringsarbetet och som kan fungera som inspirationskällor.

Marcus Christopherson Johansson

Har du läst boken? Berätta vad du tyckte på vår Linkedin-sida!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.