Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

The Lean Strategy: Using Lean to Create Competitive Advantage, Unleash Innovation, and Deliver Sustainable Growth

Michael Balle, Daniel Jones, Jacques Chaize, Orest Fiume

Författare, utgivningsår

Michael Ballé
Forskare och föreläsare inom Lean och författare till ett stort antal Leanböcker.

Daniel Jones
Föreläsare och forskare inom Lean. Författare till ett flertal böcker, bl.a. medförfattare till ”The machine that change the world.

Jacques Chaize
Egen erfarenhet av att leda verksamhet enligt lean-principer, bl.a. CEO of Danfoss Water controls.

Orest Fiume
Egen erfarenhet av att leda verksamhet enligt lean-principer, bl.a. CFO of Wiremold company. Författare till flera böcker inom området Lean accounting.

Utgiven 2017

ISBN 978-1-259-86042-3

Språk
Engelska

Innehåll

Boken handlar om Lean som ett lärandesystem. Hur grundprinciperna Jidoka och Just in time leder till olika typer av lärande. Enligt författarna leder arbetet med inbyggd kvalitet inom principen Jidoka till individuellt lärande. För att åstadkomma Just in time måste medarbetare från olika delar av organisationen samarbeta vilket utvecklar medarbetarnas förmåga att arbeta i team.

Inledningsvis ger författarna sin syn på vad Lean är. Författarna beskriver tydligt skillnaden mellan ett mekanistiskt och ett organiskt synsätt. I kapitlet med namnet ”Think differently” bekrivs skillnaden mellan två olika modeller för att bedriva strategisk utveckling. En modell där strategi trycks ner uppifrån med ganska mycket motstånd från de som skall genomföra. En där strategin i högre grad byggs på medarbetarnas erfarenheter av vad som behöver förbättras och hur kundbehov bättre kan tillfredsställas. Därefter beskrivs hur ledare kan stötta medarbetare i förbättringsarbetet och därmed bygga en lärande organisation. Kommande två kapitel beskriver mer i detalj hur ett system för lärande kan skapas. Bokens avslutande del innehåller exempel på hur Lean driver innovation och hållbar utveckling. Deras synsätt skiljer sig till viss del från det traditionella sättet att se på hur innovation uppstår. Ett avsnitt fokuserar specifikt på Lean accounting.

Målgrupp

Boken vänder sig till alla som vill ha en djupare förståelse hur Lean kan fungerar som modell för lärande. Inledande kapitel är ganska teoretiska och kräver en hel del av läsaren för att förstå tankar och modeller fullt ut. Avslutande kapitel innehåller mer exempel från de verksamheter som författarna verkat inom. Detta är en bok för dig som vill ta nästa steg i din utveckling.

Användningsområde

Boken kan användas på olika sätt; för egen reflektion men jag tror att en ledningsgrupp med fördel skulle kunna läsa den för att sedan gemensamt reflektera kring hur man vill bedriva det egna lean-arbetet. Personligen har jag själv använt den i en högskolekurs på fortsättningsnivå. Det är en bok man kan återkomma till, personligen gör jag nya reflektion varje gång jag återvänder till den.

Vad tycker du?

Var med i diskussionen på LinkedIn!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.