Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Emplayment – ledarskap som frigör engagemang, energi och effekt

Jesper Ek och Tommy Lundberg

Författare, utgivningsår

Jesper Ek har en gedigen bakgrund som chef och ledare i internationella företag som Pharmacia, Biovitrum och Roche. Sedan 2018 arbetar han som föreläsare och konsult och är bland annat certifierad ”utmärkt talare” i Close Chefsnätverket och återkommande föreläsare vid London Business School.

 Tommy Lundberg har en tjugofemårig karriär bakom sig som copywriter, kreativ ledare, företagare och vd i reklambranschen. Sedan 2008 arbetar han som författare, föreläsare och konsult med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarengagemang. Han har tidigare skrivit sju böcker på dessa teman.

Utgiven 2023

IS789147148622BN-9

Språk

Svenska

Innehåll

Hur får man bättre resultat eller effekt, som författarna väljer att benämna det, utan att fokusera på resultatstyrning?

Boken beskriver en modell för ledarskap som bygger på att sätta medarbetarna i centrum. Modellen utgår från mänskliga behov och drivkrafter och hjälper ledare att frigöra engagemang, energi och effekt i organisationen.

Modellen är uppbyggd av en energilinje och en effektcirkel där författarna menar att jobbet från ledaren behöver läggas i energilinjen. Där skapas personliga relationer mellan medarbetare och chef där empati är det centrala begreppet. Det läggs även fokus på att tydliggöra syftet med arbetet där alla är överens om ett framtida tillstånd. Sist i energilinjen är kulturen som, enligt författarna, stärks då man har ett gemensamt syfte och känner att man kan och vågar bidra med sina tankar och erfarenheter.

När gruppen har jobbat på energin så kommer effekten av en gemensam strategi och i slutet resultatet.

Huvudbudskapet från författarna är att innan ledare ens kan sätta sig ner och skapa en strategi för att nå bättre resultat måste de först skapa trygghet och starka personliga relationsband och på så sätt nå bättre effekt än att bara styra på resultat.

Även om författarna inte nämner lean-ledarskap så ser vi stora paralleller mellan den presenterade modellen och det som beskrivs i modern lean-litteratur

Till exempel nämns vikten av att ha ett tydligt syfte som är väl kommunicerat och förankrat i organisationen vilket har många likheter med Hoshin Kanri. En annan sak som författarna trycker på är coachande ledarskap där utvecklande frågor är viktigare än att ge svar, vilket också stämmer väl med lean ledarskap.

En grundläggande del i modellen handlar om vikten av att skapa bra relationer mellan ledare och medarbetare och vilken effekt detta kan ha på engagemang och i slutändan resultat.

Författarna lyfter fram modellen som ett mer effektfullt alternativ till ledarskapsmodeller som fokuserar på resultatstyrning. Även här finns stora likheter med lean, där flertalet författare till lean-böcker lyfter fram metodstyrning före resultatstyrning.

Boken och modellen blir lätt att ta till sig tack vare författarnas lätta språk och inlevelse i boken samt det pedagogiska upplägget med både teoretiska modeller som tex motivationsteori likväl som praktiska exempel.

För oss var det väldigt befriande och stärkande att läsa boken och se att det finns så många beröringspunkter med lean ledarskap trots att författarna har en helt annan bakgrund.

Målgrupp

Ledare på alla nivåer. Lean-ansvariga som jobbar med att utveckla coacher. Alla som är intresserade av en alternativ ledarmodell som har förutsättningar att bättre ta vara på medarbetarnas fulla potential.

Användningsområde

Boken kan användas på olika sätt; för egen reflektion eller att en ledningsgrupp med fördel skulle kunna läsa den och sedan gemensamt reflektera kring hur man kan utveckla sitt och organisationens ledarskap för att få mer engagerade medarbetare och att i slutändan nå ett bättre resultat.

Vad tycker du?

Var med i diskussionen på LinkedIn!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.