Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2010/2011


Årets exjobb inom Lean – läsåret 2010/2011

Lean Forums stipendium på 15 000 kronor för Årets bästa Exjobb inom Lean gick 2011 till Hampus Eckersten och Victor Hörberg. Arbetet utfördes från Lunds Tekniska Högskola och på företaget Haldex. Titeln på arbetet är ”Improving the Haldex Way Tier Model”. Som sig bör inom Lean så handlar exjobbet om att skapa och förbättra modellen för processcertifieringar och att fastställa kriterier för förbättringsåtgärder – hur Lean-arbetet ska implementeras och utvecklas över tiden. Motiveringen lyder:

”Många företag som arbetar med Lean har infört sin egen modell över hur Lean- arbetet ska implementeras och utvecklas över tiden. Att även dessa modeller ska genomsyras av ständig förbättring kan låta självklart men är inte det alltid i praktiken. Examensarbetet visar på ett systematiskt sätt både hur det går att bygga upp en modell för Lean-progressionen i ett företag, men även för hur en befintlig modell kan analyseras och utvecklas. Vi tycker att studenterna har visat prov på stor ingenjörmässighet i sitt arbete och är övertygade om att det kan inspirera andra till att införa och/eller förbättra sina respektive modeller.”
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.