Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2022/2023


Ellinor Strand tar emot priset för Årets Exjobb under Lean Forum 2023

Lean Forums pris till Årets Examensjobb går i år till Ellinor Strand och Erika Söderstedt för deras examensarbete Kartläggning av icke värdeskapande aktiviteter under patientronden.

Juryns motivering:

Ellinor Strand och Erika Söderstedt har i sitt examensarbete behandlat ett område som är intressant för framtidens leanarbete i offentlig sektor. I examensarbetet har vikten av värdeskapande aktiviteter, involvering, standardiserat arbete och visualisering beskrivits.

Arbetet kan ge lärdom till andra organisationer i sitt förbättringsarbete.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.