Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2021/2022


Heli Wiberg & Jennifer Ivstam. Foto: Rob Darby

Lean Forums pris till Årets Examensjobb går i år till Heli Wiberg och Jennifer Ivstam för deras examensarbete Bäst i klassen: hur gör ledarna? En studie om hur ledarskapet engagerar medarbetare att delta i förbättringsarbete.

Juryns motivering:

Heli Wiberg och Jennifer Ivstam har i sitt examensarbete behandlat ett område som är väsentligt för framtidens leanarbete.

I examensarbetet har vikten av ledarskap knutits till organisationernas förbättringsarbete på ett pedagogiskt sätt sett ur både ett ledar och merarbetarperspektiv.
Resultat och slutsats kan ge lärdom till andra organisationer i sitt förbättringsarbete.
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.