Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2019/2020


VÄLKOMMEN ATT SÖKA!

>> In English

Studenter verksamma vid svenska universitet och högskolor samt svenska medborgare som studerar vi utländskt universitet och som utfört examensarbete inom leanområdet på kandidatnivå eller masters/magisternivå kan söka stipendiet Årets examansarbete. Arbetet ska vara utfört under läsåret 2019/2020.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Värdering sker utifrån tillämpbarhet i praktisk verksamhet och/eller teoretiska bidrag, nyhetsvärde, originalitet och metodtillämpning.

HUR SÖKER DU?

Sabina Lindell och Marlene Eldsand vann Årets Exjobb 2018/2019. Foto: Camilla Svensk.

Ansökan tillsammans med en pdf-version av examensarbetet skickas via e-post till info@leanforum.se. Ansökan ska vara inskickad senast 30 juni 2020.

>> Ladda ner ansökan här

Du får en personlig bekräftelse via e-post på att vi har tagit emot ansökan. Hör av dig till adressen ovan om du inte har fått bekräftelsen inom en arbetsdag.

UTDELNING

Stipendiet tillkännages och delas ut vid konferensen Lean Forum i oktober. Vinnaren förväntas presentera sitt examensarbete i en kort artikel samt om möjligt i en muntlig presentation.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.