Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Styrelsemedlem

Marmar Moayedfar

Enhetschef på laboratoriet för närvård och preanalys vid Karolinska Universitetssjukhuset

Marmar Moayedfar kom i kontakt med lean när hon 2009 fick i uppdrag att korta ner väntetiderna på en av klinikens enheter. Eftersom en annan enhet inom kliniken nyligen hade använt sig av lean och nått fina resultat, så valde hon tillsammans med ledningen att använda leanmetoden även här. Arbetet föll väl ut även för Marmar och hennes medarbetare och efter åtta månaders förberedelsearbete så minskade köerna från 120 minuter till 45 minuter nästan från en dag till en annan när man väl införde de första förbättringarna.

Marmar Moayedfar valdes in i Lean Forums styrelse hösten 2015 och är nu aktiv i styrgruppen för Lean Forum Healthcare som hålls i mars 2016 i Borås.

Vad är din eller din arbetsplats nästa lean-utmaning?
– Det är att framförallt fungera som en bra ledare inom det stora förändringsarbete som Karolinska nu står inför, med införande av värdebaserad vård. Det kommer att innebära stora förändringar för alla medarbetare och även för mig personligen, menar Marmar Moayedfar.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.