Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Performancefactors

Inom alla organisationer finns det faktorer som hindrar eller reducerar en organisations medarbetare att prestera och skapa kreativa resultat för sin organisation. Performancefactors har ingående erfarenhet hur man identifierar de faktorer som motverkar ökad tillväxt och lönsamhet. Vi har utvecklat ett flertal mätverktyg för att identifiera organisationers positiva och negativa prestationsfaktorer. Mätverktygen baserar sig på vetenskaplig forskning om prestationsfaktorer. Vi har lång erfarenhet av hur man mäter och säkerställer att satsningarna på lean och six sigma leder till ökad tillväxt och lönsamhet. Vi ger konsulthjälp i att identifiera och eliminera både de negativa och positiva prestationsfaktorerna. Vi coachar medarbetarna i organisationen för att de ska åstadkomma en så snabb och effektiv förändring som möjligt och vi utbildar för att höja organisationers kunskap om vad som är viktigt för att bli en högpresterande organisation.

Kontakt

www.performancefactors.se

mailto: lgm@performancefactors.se

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.