Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Hans Prag

PDLA-Plan Do Learn Act AB bidrar till lönsamhet genom att att tillvarata varje medarbetares potential och vilja som den externa experten på förbättringsflöde.

PDLA AB har strukturerade metoder för att samtidigt nå kortsiktiga och långsiktiga resultat i förbättringsarbetet.

All förändring utgår från en plan och behöver knytas till människorna, detta gör att vår metod fungerar lika bra hos alla, kunskapen om verksamheten finns hos människorna i organisationen, vi är experter på att locka fram den kunskap som redan finns.

Genom de kortsiktiga resultaten får man en förståelse som leder till at man får kraft att även ta tag i det långsiktiga arbetet med att etablera förbättringsflöde och en lärande organisation.

mer information finns på vår hemsida www.pdla.se

Kontakt

Hans Prag (0708441495)

info@pdla.se

www.pdla.se

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.