Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

DIS Lean Management

DynaMate Industrial Services AB Lean Management

Vi stöder kunden med att omsätta vision, strategi och mål till verkliga resultat med hjälp av Lean. Vi lär ut, tränar och coachar under hela genomförandet.

Vårt arbetssätt bygger på att kunden under genomförandet själva får kompetensen för att när man är mogen på egna ben fortsätta sin förbättringsresa.

Alla våra konsulter har lång erfarenhet med lyckade Lean genomförande, både som i ledande linjebefattningar och som intern/externkonsulter.

Vi verkar i alla typer av verksamheter och på alla nivåer. Vi bidrar ”på golvet” (exempelvis operatörer) till högsta företagsledningar.

DynaMate IS AB är ett helägt dotterbolag till Scania.

Kontakt

dynamate-is.se

+46 8 522 933 00

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.