Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

En hållbar och innovativ region


Landshövding Helene Hellmark Knutsson

Norrland – en region där hållbarhet och en grön omställning blivit drivkrafter för innovation och samverkan. Hur hänger en effektiv styrning, innovationssamarbete och samordning av hållbarhetsutveckling ihop med en hållbarsamhällsutveckling?

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.