Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

KATA School Sweden: Kickstarta med Kata!


På den här workshopen visar vi hur du själv kan lära och träna andra att förstå grunderna i Kata. Den är en fristående möjlighet att testa Toyota kata som ett sätt att experimentera kring och öva beteenden som motiverar, engagerar och driver framåt.
Övningen börjar med en planeringsfas där deltagarna sätter upp sin storyboard, förstår en övergripande utmaning, hur det nuvarande tillståndet ser ut och sedan själva definiera nästa måltillstånd. Därefter följer en fas med experimenterande och lärande, där många snabba experiment driver deltagarna närmare måltillståndet. Parallellt med denna förbättringskata tränar vi coachingkatan.
Spelpedagogiken är så enkel och lysande att spelet används med framgång i allt från större organisationer till skolor där eleverna tränas i vetenskapligt tänkande och kreativt skapande.
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.