Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

KATA School Sweden: Hur skapar vi framgångrik förändring?


För att lyckas i förändringsprocesser är det nödvändigt att förstå de underliggande psykologiska aspekterna och beteendena som motiverar, engagerar och driver framåt. Genom Mike Rothers forskning som ledde till kata-modellen och många års praktiskt arbete med kata-lika metoder ser vi fantastiska resultat.
Under denna interaktiva workshop fördjupar vi våra gemensamma insikter kring förändringsprocesser och rustar oss att nå framgång och resultat.
Workshopen leds av KATA School Sweden, ett nätverk inom Lean Forum.
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.