Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

NÅ MÅLEN! – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar


Workshopen är fullsatt! Välkommen att välja en annan programpunkt.

Björn Olsson och Per Petersson, Part Development AB, ger oss ökad förståelse för vad som krävs för att skapa en effektiv puls- och förbättringsstruktur som är baserad på värderingar och effektiva mål. Denna förståelse är värdefull vare sig man vill förbättra sin organisations befintliga struktur eller skapa en helt ny.

Innehåll

Workshopen varvar teori och gruppuppgifter för att förstärka förståelsen. Teoripassen omfattar:

  • Hur en organisations värderingar kan brytas ned till konkreta aktiviteter som påverkar beteenden och som kan följas upp ofta, t.ex. på pulsmöten
  • Vad som kännetecknar effektiva mål, dvs. mål som ger önskad effekt
  • Hur det kan gå till att bryta ned mål till respektive organisatorisk nivå så att var och en i organisationen förstår hur han eller hon kan bidra till att uppfylla målen
  • Vad som kännetecknar en effektiv pulsstruktur
  • Hur man som ledare kan bidra till effektiva pulsmöten genom sitt sätt att leda dem
  • Vad som kännetecknar en effektiv förbättringsstruktur där rätt förbättringar prioriteras

I gruppuppgifterna arbetar vi med ett fiktivt företag. Utgångspunkten är företagets värderingar och övergripande mål. Deltagarna delas in i grupper vars uppgift är att utifrån givna förutsättningar skapa en effektiv pulsstruktur som omfattar en tillverkningsavdelning och en stödfunktion. Strukturen ska hänga samman så att det finns en röd tråd mellan företagets övergripande mål och målen på medarbetarnivå.

Bakgrund

Många organisationer har, trots en tydlig och ambitiös Lean-strategi, svårt att uppnå önskade resultat. En vanlig anledning är att målen är otydliga och att det saknas en effektiv struktur för uppföljning och förbättring som är baserad på verksamhetens mål och värderingar. Då blir det svårt att linjera personalens ansträngningar och att löpande hantera avvikelser för att korrigera kursen i riktning mot målen. Det blir dessutom svårt att välja ut och genomföra de förbättringar som har störst effekt på måluppfyllnaden. Värderingarnas roll i detta är att skapa ett klimat där avvikelser välkomnas och ses som en möjlighet till förbättring och där medarbetarna vågar prova sig fram. En tydlig pulsmötes- och förbättringsstruktur gör det dessutom enklare att leda verksamheten, eftersom den ger ledaren en frekvent möjlighet till insyn och påverkan. Strukturen ger även ypperliga möjligheter att utöva ett ledarskap som fokuserar på arbetssätt och således intresserar sig för hur resultaten skapas.

Björn Olsson

Björn Olsson har en gedigen erfarenhet som chef/ledare under cirka 25 år i företag som Scania, Ballingslöv, Nolato m.fl. Björns fokus har alltid varit att bygga kunskap och skapa gemensamma målbilder för att skapa varaktiga förbättring i hela organisationen. Under sina 20 år på Scania har han framförallt som ledare utvecklat Scanias Produktionssystem (SPS) i de verksamheter han varit chef.

Per Petersson

Per Petersson har arbetat med att utveckla produktionssystem i 25 år både i Sverige och utomlands. Per har en gedigen teoretisk bakgrund inom produktionsområdet då han är Per är Tekn.Dr. i produktionssystem och hans fokus ligger på de värderingar och principer som brukar sammanfattas Lean Production. Under sina 11 år på Scania har han varit med om att från början utforma och realisera Scanias Produktionssystem (SPS) inom såväl tillverkande som administrativa verksamheter runt om i världen.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.