Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Strukturerat förbättringsarbete: Färgelanda vårdcentral (endast digitalt)


Irene Svenningsson fd biträdande verksamhetschef på Herrestads Vc och fd verksamhetschef Färgelanda VC numera docent i allmänmedicin och Fou strateg inom primärvårdens FoUUI enhet i Västra Götaland.

Leanfilosofi i utvecklings- och arbetsmiljöarbetet infördes redan 2003 på Herrestads Vårdcentral.  Hela personalgruppen involverades och de tvärprofessionella arbetsgrupperna var stommen i arbetet. Det var många nya i personalgruppen och arbetsmiljön upplevdes som svår. Så var även fallet med Färgelanda Vårdcentral 2016 med många nya i personalgruppen då flertalet av de erfarna i hade slutat. Det fanns också svåra problem som måste lösas för att skapa en bättre arbetssituation och bättre vård. Även då valdes Leanfilosofin som ett arbetssätt för att förbättra arbetsmiljö och vårdprocesser och grunden till lösningen fanns i personalgruppen med tvärprofessionella arbetsgrupper. Idag har vårdcentralen en ny verksamhetschef, men Leanfilosofi och arbetssätt lever kvar. Vårdcentralen har tagit utvecklingen vidare och håller idag på att komplettera verksamheten med att bygga upp en testbädd i primärvård samtidigt som förbättring och utvecklingsarbetet bygger på de tvärprofessionella arbetsgruppernas problemlösningar.

Sarah Samuelson, distriktssköterska Färgelanda VC samt doktorand i testbäddsprojektet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.