Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Ola Johansson

Konsult på Part Development

Ola arbetar med att coacha, utbilda och leda organisationer i deras strävan mot Lean. Utifrån en gedigen erfarenhet från olika verksamheter har Ola god kunskap om vad som krävs för att skapa varaktig förbättring i en verksamhet.

Under åren som konsult har Ola varit medförfattare till böckerna ”Lean – Gör avvikelser till framgång!”, ”Ledarskap – Gör Lean till framgång!” och ”Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!”, utvecklat och genomfört en lång rad utbildningar samt coachat ett antal större förbättringsprojekt med mycket goda resultat.

Ola har en gedigen teoretisk och praktisk Lean-bakgrund med fokus på de principer som brukar sammanfattas Lean Production. Under sin karriär har Ola bl.a. arbetat med World Class Manufacturing på Ericsson, fördjupat sina kunskaper inom Lean på forskningsinstitutet Swerea IVF samt arbetat med att tillämpa Lean i hela värdekedjan inom en koncern med verksamhet i Sverige och Europa. År 2005 var Ola med och startade upp Part Development som idag stödjer en mängd olika typer av verksamheter i deras strävan att tillämpa Lean som förhållningssätt.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.