Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Utställning


Utställare Dag 1 – Lean Forum 2014

Vi har glädjen att presentera följande utställare under årets konferens i Malmö. Välkommen att besöka dem under samtliga kaffepauser under dagarna på Slakthuset.

Part Development

Part Development stödjer organisationer inom en rad olika branscher och typer av verksamheter att vidareutveckla sin verksamhet för stärkt konkurrenskraft. Inom Part Development finns mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling från såväl näringsliv och offentlig sektor som egen forskning.

Vårt arbetssätt har sin bas i det sätt att tänka och agera som är stommen i Lean. Problem och möjligheter angrips utifrån en övertygelse om att grunden till en effektiv verksamhet läggs genom att arbeta med detaljerna för att påverka helheten. En viktig del av vårt erbjudande är att Part Development ska vara ett stöd och inte utförare. På så sätt kan kundernas behov av externt stöd begränsas samtidigt som kunskapen om de förbättringar som genomförs stannar kvar och utvecklas i kundens organisation.

Valcon – är med dig hela vägen från strategi till handling

Inom såväl den privata som den offentliga sektorn utmanas chefer varje dag av strategiska och operationella uppgifter inom globalisering, innovation, tillväxt, styrning och effektivisering.

Fem teman med stort inflytande på organisationens framgångar. Och det är fem teman där det kan vara en svår utmaning att lämna skrivbordet och komma från den strategiska planen till att faktiskt genomföra förändringen.

Hos Valcon har vi skapat ett konsultföretag som når längre. Och djupare. Vi släpper därför inte uppdragen när det strategiska arbetet är utfört och i mål, och när medel och körschema är på plats. Tvärtom – vi är din garant för att strategierna i slutändan förvandlas till konkreta initiativ och mätbara resultat.

Vi har med andra ord möjlighet att gå hela vägen från rådgivning till handling. Inte bara att hjälpa dig med VAD som ska göras – utan även HUR.

Lean Forum & Plan

Vi är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Lean Forum är mest känt för våra konferenser som är mötesplatserna för alla som brinner för lean och vill ta del av den spännande kunskapsutveckling som sker i organisationer och den akademiska världen.

Sedan 2008 uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset. Som medlem är du välkommen att besöka vinnare och några finalister i de studiebesök som Lean Forum anordnar. Vi delar också ut pris för Årets exjobb inom lean. Vi har ett nära samarbete med Plan Utbildning där vi gemensamt erbjuder utbildningar och Master Meetings inom lean. Vi sprider också kunskap genom försäljning av utvalda böcker. Genom Kunskapstorget på hemsidan ger vi möjlighet att sprida artiklar, videos, böcker och andra erbjudanden.

Inosa

INOSA leverer et effektivt verktøy for bedrifter som arbeider med kontinuerlig forbedring og læring.

Med INOSA lager du enkle, visuelle standarder ved hjelp av bilder, video, symboler og flytmodeller.

INOSA er utviklet med den som utfører jobben i fokus.

Vektøyet er svært brukervennlig – både for de som lager dokumentene, og for de som skal lese dem.

Derfor er INOSA et unikt verktøy for standardisering av arbeidsoppgaver.”

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.