Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Studiebesök och workshops


Konferensens första dag handlar om att komma nära verkligheten oavsett om du väljer ett studiebesök eller att delta i en workshop. Att möta, inspireras av och diskutera med personer som i olika roller har stor erfarenhet av lean. Till hjälp för ditt val finner du mer information under varje rubrik. Ett tips är att göra ett val som kan ge dig insikter med andra perspektiv och från andra branscher än de du möter i din vardag. Du väljer ett av nedanstående spår!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.