Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

5. Migrationsverket


Lean med världen som arbetsfält – Migrationsverkets internationella avdelnings leanresa

image001I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Migrationsverkets internationella avdelning består av ett kansli och två enheter och har det övergripande ansvaret för styrning och stöd av det internationella arbetet vid myndigheten. Kansliet och enheterna är indelade i team med teamledare.

Här finns vi

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 09:15
Studiebesöket startar kl. 10:00 och avslutas kl. 15:00. Retur sker till respektive plats och beräknad ankomsttid till Arlanda är ca 16:00 beroende på trafiken.
Ordar du egen transport bör du vara på plats senast 09:50 på Rissneleden 14, Sundbyberg.

……………………………………………………………

Lean och internationell verksamhet
De övergripande principerna för lean på internationella avdelningen är, liksom för hela myndigheten, ständiga förbättringar samt respekt för människan. Detta sammanfattas i myndighetens tre värdeord som är utgångspunkt i allt arbete som bedrivs: mod, empati och tydlighet.

Migrationsverkets leanresa började sommaren 2010 och verksamheten har sedan dess varit i ständig utveckling. Det internationella leanarbetet har skett på bred front och bland annat innefattat att hjälpa länder utanför och inom EU med att bygga upp sina migrationssystem genom så kallade kapacitetsbyggande projekt. Vidare har arbetet internt handlat om att ge medarbetarna tillräckligt med kunskap och information om lean och dess principer för att skapa engagemang och förståelse för lean som arbetsmetod.

Med leanprinciperna som redskap har myndigheten arbetat systematiskt med ständiga förbättringar, gemensamma uppföljningar samt att skapa en lärande organisation. Detta har hjälpt myndigheten att bygga ett flexibelt asylsystem som bland annat under 2014 fått lovord av UNHCR:s Europachef för att vara robust, rättvist och effektivt.

Migrationsverkets leanresa har nyligen nått en ny nivå i och med den stora omorganisationen under parollen ”bra ska bli bättre” som genomförts vid årsskiftet. Myndigheten har med detta övergått till en processbaserad verksamhet med den sökande i centrum. Mycket finns kvar att göra och nu påbörjar vi nästa kapitel i leanresan!

Studiebesöket
Under studiebesöket vid den internationella avdelningen kommer deltagarna att ges en djupdykning i den internationella avdelningens leanresa samt få en inblick i hur den internationella avdelningen arbetar med lean internt och internationellt. Möjlighet kommer att ges till att diskutera lean (teori och praktik) samt tid kommer att avsättas för en rundvandring och reflektion om lean med världen som arbetsfält.
Varmt välkomna!

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.