Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

3. GE Healthcare Life Sciences


ge_monogram_primary_blue_RGB
GE Healthcare Life Sciences, Chemical Production Uppsala är världens största producent av separationsmedia för proteiner för framställning av biofarmaceutiska läkemedel. Våra produkter finns i >85% av tillverkningsprocesserna för alla registrerade biofarmaceutiska läkemedel och den allra största delen av våra kunder tillverkar enligt GMP*, något vi inte gör.

Här finns vi

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 09:00.
Studiebesöket startar kl. 09:30 och avslutas ca 15:30. Ni är åter på Arlanda ca 16:00
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:50 på Björkgatan 30, Uppsala.

………………………

Lean hos GE
Inom GEHC Supply Chain finns det en väldigt tydlig struktur när det gäller lean. En global leanorganisation står för ”konsulthjälpen” och rapporterar högt upp i organisationen. Lokalt finns det sedan en mottagande organisation, som förväntas driva det lokala, dagliga arbetet.

Utmaningar
De utmaningar vi har i vår produktion är av två slag. Dels kapacitetsproblem, då tillväxten är snabbare än vi hinner bygga nytt, dels det faktum att vi sitter fast i gamla, validerade kemiprocesser, med väldigt långa ledtider.

När det gäller leanarbetet är en av utmaningarna att GE centralt bestämt att vi ska arbeta med lean på ”ett särskilt sätt”. Tyvärr är det ett sätt som är väldigt inriktat på tillverkningsindustri. Vi har därför behövt hitta ett sätt att arbeta med förbättringar som ger oss kapacitetsvinster och kortar ledtider samtidigt som vi uppfyller de centrala kraven.

Vi har också en stor utmaning med att lean setts som något ”Leangänget” gör och att det är utanför ordinarie verksamhet.

Lösningar
Vi har haft svårt att få vettiga lösningar då det gällt vår storskaliga produktion. Vändningen kom 2014 då vi började arbeta efter ”Lean for the Process Industry”, vilket inneburit att vi behövt anpassa vissa leankoncept så att de fungerar bättre för oss. Detta har gett en nytändning i leanarbetet och visat sig fungera väldigt bra.

Vi har också påbörjat arbetet med ”Lean Labs” för vår stora kvalitetskontrollavdelning. Ett arbete som vi tappade bort för några år sedan men som nu är igång igen.

För vår småskaliga produktion (LabMedia) har vi kunnat använda större delar av GE:s ”vanliga leanarbete”, så där har vi kommit längre.

Resultat

  • För den lina som vi arbetat mest med inom LabMedia har vi kunnat minska ytan som behövts för produktion med 14%.Vi har också standardiserat arbetet och kapat ledtiden med 86%.
  • För storskalig produktion har vi fått ett betydligt mer standardiserat arbetssätt och möjliggjort framtida ledtidsförkortningar.
  • Generellt har 2014-15 varit en period av infrastrukturbyggande.

 

*Good Manufacturing Practices

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.