Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

16. Karolinska Universitetssjukhuset – UTGÅR


Studiebesöket som planerades som en integrerad del av workshopen utgår.
Workshopen ”Lean Healthcare – Ett personcentrerat utvecklingsarbete” genomförs som planerat och representanter från MK2-divisionen på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att finnas med som en del av workshopen och där presentera konkreta case och lösningar från sin verksamhet.
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.