Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

9. Studiebesök heldag på Södertälje sjukhus


Reseinformation för dig som har plats på studiebesöket

  • Programmet startar kl 08.30 och slutar kl 16.00.
  • Avfärd. Bussen avgår från Södertälje stadshus. Bussen avgår kl 08.10, var på plats kl 08.00. Du kan ta med ditt bagage.
  • Hemfärd. Bussen hämtar upp från Södertälje sjukhus kl 16.05 och beräknas ankomma till Södertälje Centrum ca kl 16.20 och Södertälje Syd kl 16.30.
  • Tar du dig på egen hand till och från studiebesöket? Då behöver du meddela det till din ”reseledare”. Det gör du på konferensens första dag, kl 17:20 vid scenen i stora salen. På morgonen dag 2 möts vi vid sjukhusets huvudentré, Rosenborgsgatan  6. En större parkering finns på motsatt sida av Erik Dahlbergs väg. Den når du genom att köra runt Täljegymnasiet (Rektorsvägen sedan Fogdetorpsvägen).

På det här studiebesöket får du nytt bränsle att ta nya tag i förbättringsarbetet.

  • Akutmottagningen kommer att berätta om sitt linjelösa arbetssätt och de medarbetardrivna förbättringsarbeten som lett till akutmottagningens framsteg.
  • Du kommer att få besöka operationsavdelningen och se resultat från det levande arbetet ”Patient i rätt tid”.
  • Du får se ett simuleringsbord för nya arbetssätt och analys av avvikelser.
  • Dessutom kommer du få besöka de nyrenoverade vårdavdelningarna.

Som en röd tråd genom dagen går en öppen diskussion om vad som krävs för att behålla ett systematiskt förbättringsarbete och varför det ibland fallerar.

>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.