Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Workshop: Agilt innovationsarbete – så skapar du framdrift vid hög osäkerhet – Janne Lundberg


Plats: Chalmers tekniska högskola, samma lokaler som konferensens första dag. Sal: Valdemar.

Välkommen till en workshop som ger dig insikt i visuell innovationsledning och en mycket praktisk träning  i hur du utvecklar ett pulsrum.

Visuell agil ledning av innovation handlar om att driva mot att nå företagets mål, att hantera stora och mindre problem på vägen och kunna improvisera utan att tappa navigeringen mot det stora målet. Angreppssättet skiljer sig radikalt från hur innovations- och utvecklingsarbete traditionellt drivs.

Du kommer att få testa agil projektledning och bygga en prototyp till ett pulsrum. Du får också möjlighet att ta med dig material från din verklighet för att diskutera och använda i workshopen. Därför är det en extra styrka om ni är flera från företaget, så att ni direkt kan använda resultaten på hemmaplan efter workshopen.

På workshopen används en actionbaserad pedagogik, där varje moment ges en kort introduktion, följt av att prova praktiskt med möjlighet att ställa frågor och därefter demonstrera och diskutera resultatet.

Som ett resultat kommer du att få kunskap om agil projektledning och hur planering görs och framdrift uppnås även vid hög osäkerhet. Förutom förståelse för hur ett pulsrum för innovation kan byggas upp får du, om du är aktiv, med dig praktiska skisser på ett pulsrum inom din egen verksamhet.

Workshopen leds av Janne Lundberg, som driver Lundberg Innovation. Han medverkade även vid förra årets Lean Forum och fick toppbetyg. Han har varit Global Lean Innovation Manager på AssaAbloy, som har rankats som ett av världens 100 mest innovativa företag (före Apple). På denna framgångsresa initierade han Lean Innovation på cirka 90 innovationssajter över hela världen och stöttade skapandet av 60 pulsrum. Janne är civilingenjör och har använt Lean Innovation-principerna sedan 2006, först vid Atlas Copco, sedan 2011 på AssaAbloy och nu för andra globala företag.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.