Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

6b. Implement, workshop


Implement

OBS! Sker i kombination med studiebesök hos Swedbank

Hur får du till daglig styrning, målstyrning och motivation i tjänsteproducerande verksamheter?

För att vara långsiktigt konkurrenskraftig och leva upp till kundlöften står de flesta organisationer inför utmaningen att kontinuerligt öka sin effektivitet. För att lyckas måste organisationer kombinera faktabaserade analyser med aktiviteter där samtliga chefer och medarbetare är delaktiga och förstår, vill, kan och agerar på ett nytt, annorlunda sätt. Annars är risken stor att organisationerna suboptimerar enskilda enheter, får stressade, omotiverade medarbetare och slösar bort tid som inte är direkt värdeskapande för kunden.

Workshoppen fokuserar på balansen mellan att styra verksamheten och motivera och engagera chefer och medarbetare. Hur får du till ett värdeskapande för kunderna och motivation bland chefer och medarbetare med hjälp av (eller trots?) mätning, uppföljning och ständiga förbättringar? Vi inleder med några av lean-filosofins grunder för att sen gå över till att prata om hur du kan sätta upp och koppla samman daglig styrning, målstyrning och hur det kan öka motivationen. Avslutningsvis kommer vi att titta på hur människor reagerar och agerar på förändring och vad du som ledare kan göra för att stötta organisationen under förändringsresan.

Vi vänder oss framförallt till er i tjänstesektorn som har någon form av ärendehantering i er verksamhet.  Workshopen kombineras med ett besök på Swedbank Lending Operations, där vi får se hur de har realiserat några av de koncept vi beskriver under workshoppen.

Workshopen hålls av Marie Williams från Implement samt representanter från Swedbank Ledning Operations.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.