Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

“A3 med coaching” – ett sätt att utöva ledarskap


Under den här workshopen får du praktiskt träna problemlösning med ett case. Under träningen varvar vi eget praktiskt arbete med gemensamma genomgångar av de 8 stegen i problemlösning, och rollen som coach. Syftet med träningen är att ge dig en god grund och fördjupning i strukturerad problemlösning och coachning. Vi kommer att använda oss av A3-metoden vilken är den mest etablerade modellen för problemlösning inom lean men där coachningen oftast har fallit bort. Genom att integrera problemlösning och coachning så sätter vi grunderna till en ständig förbättring-kultur.

Det här är interaktiv träning där din förmåga och kunskap i strukturerad problemlösning och coachning utvecklas. Här är några delar som du kommer att jobba med:
Varför behöver vi en metodik och vad innebär PDCA?
Vanliga misstag ser vi vid problemlösning?
Praktisk träning i att definiera och analysera problem
Genomgång av vad en bra motåtgärd är
Vikten av coachning och coachens roll, vilket vi också praktiserar under träningen
· Träningen kan du även praktisera på hemmaplan i din verksamhet och anpassa efter era specifika behov. Du får med dig case och träningsmaterial som ppt.

Pia Anhede

Pia driver, tillsammans med Joakim Hillberg, Revere AB och har gjort så i över 20 år.
Pia är en erfaren och uppskattad tränare och coach inom lean. Reveres huvudfokus är bygga kompetens och förmåga igenom en integration av utbildning, träning, implementering och situationsanpassad coachning. Revere har över 30 års erfarenhet av lean, lean-transformationer, certifieringar, mm från över 15 länder.

Pia har en omfattande träning och ett stort nätverk med både japanska experter (JMAC, Shingijutsu, Gemba, Isao Yshino, forskning och på Toyota) och globala Lean experter (John Shook, Mike Rother, John Bicheno, Jeff Liker, m fl.). Revere har skrivit flertalet artiklar, böcker, tränat både ledningar och operativ personal samt föreläst på universitet, högskolor och konferenser.
De är även ansvariga för, samt utvecklat, Plan’s utbildningar inom Lean. Tre av deras kunder har vunnit svenska Lean-priset.

 

Erik Claesson

Erik jobbar sedan i maj som Logistik- och Distributionschef på Cellbes AB. Innan dess var Erik Varuförsörjningschef på Newbody AB där han var drivande i deras leanimplementering. Newbody´s leanresan startade på företagets varuförsörjningsavdelning med daglig styrning och kontinuerligt förbättringsarbete och utvecklades under åren till att genomsyra hela bolaget och det strategiska arbetet. Denna leanresa gjorde också att Newbody´s varuförsörjningsavdelning vann Svenska Leanpriset 2016.

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.