Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Välkommen!


Våra värdar för dagen, Sanna Nyberg och Helena Sundstrand, startar dagen tillsammans med Gemma Jones från Kata Geek Girls. Dessutom får vi träffa dagens panel bestående av Christer Osterman och Magnus Lord som kommer vara med under dagen med kommentarer och analyser.

 

Christer Osterman

Tekn. Dr. Christer Osterman är del av Scania Way Office med fokus på utveckling av och spridning av Scanias produktionssystem. Han har en bakgrund inom produktion där han arbetat 17 år med den praktiska tillämpningen av Scanias produktionssystem och Lean. Hans forskning inriktas på att förstå utmaningarna och problemen som kan uppstå vid införandet av Lean produktionssystem och hur vi bäst kan tillvarata dessa i framtida utveckling av Lean som koncept.

Magnus Lord

Magnus Lord är en av våra ledande experter inom verksamhetsutveckling av sjukvården. Magnus är läkare, civilekonom och civilingenjör och har studerat och arbetat med modernt chefskap inom såväl sjukvård som näringsliv sedan 1980-talet. Som strategichef för Universitetssjukhuset i Lund banade han väg för den utveckling som många sjukhus idag följer.

Magnus ledstjärna har alltid varit att förenkla pedagogiken och budskapet. Endast om man förstår verkningsmekanismerna kan man upprätthålla en förändring och då måste de nya principerna kunna beskrivas på ett förståeligt sätt. Han har sammanfattat sina tankar i boken ”Befria sjukvården” som idag används som kurslitteratur i många chefsutbildningar, bland annat inom Handelshögskolan i Stockholms CUPS-program, där Magnus undervisar.

De senaste åren har Magnus framför allt studerat Change Management dvs läran om hur man åstadkommer varaktiga förändringar och transformationer. Han har utvecklat ”Tredje generationens träning” för chefer och medarbetare baserat på den senaste forskningen och lång praktisk erfarenhet. I den nya träningen hanteras många av de problem som tidigare försvårat ett införande, tex att övervinna chefers obehagskänslor inför att anamma lärarrollen utan ha egen erfarenhet, att minimera rädslan för att misslyckas genom att göra utvecklingen i mycket små men säkra steg, att bygga djuplärande och samtidigt hitta fel tidigt genom att först testa hela filosofin på en enda enhet, att inte börja träna chefer eller grupper som inte själva önskar det etc.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.