Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Helena Sundstrand

AstraZeneca

Helena Sundstrand, Sektionschef PET BFS, AstraZeneca. Helena har i olika roller i verksamheten implementerat lean och förbättringsarbete från linjechef till strategiskt ledningsgruppsarbete men också som till specialist som leankoordinator. Hon har examen från IHM business School med inriktning Eknomi och marknadsföring samt en gradution från Stevens Institute of Technology med inriktning Supply Chain Management. Helena har i olika sammanhang föreläst och inspirerat kring sina erfarenheter av verksamhetsutveckling, lean och ledarskap. Något som format Helena mycket är hennes idrottsliga erfarenheter då hon spelat basket på elit- och landslagsnivå under 12 år.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.