Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Fördjupning med Systembolaget: ett kundmöte som imponerar, genom vision, kundlöfte och strukturer som utmanar och engagerar alla medarbetare | Mats Alkvist och Bengt Fjellstedt


Mats Alkvist och Bengt Fjellstedt.

I Frederic Lalouxs banbrytande bok ”Reinventing organizations” beskrivs olika utvecklingsstadier eller paradigm som organisationer har en möjlighet att ta sig till. Den senaste utvecklingsnivån kallas för Teal. Den utmärks av några egenskaper som kan verka främmande för de flesta ledare idag. Nätverksorganisation, självledarskap och ett högre syfte som utgångspunkt för att driva verksamheten.

Systembolaget har genom att konsekvent sätta sitt uppdrag och kunden i centrum gått från att vara ett ifrågasatt monopol till ett folkkärt serviceproffs. Trots att man på papperet visar upp en mer traditionell organisationsform med hierarkiska strukturer, så fungerar butikerna agilt med distribuerat ansvarstagande. Genom ett levande arbete med vision, målbild och kundlöfte skapas ett arbetssätt där medarbetarna varje dag försöker vara sitt bästa jag – för sig själv, kunden och sina kollegor.

2013 blev Systembolaget rankade som Sveriges bästa serviceföretag i Servicescore före IKEA. Sedan dess har man haft tätplatsen till 2018 då det blev en andra plats efter just IKEA. År 2019 var förstaplatsen återtagen.

Hur bibehålls en tätposition på ca 440 butiker i så många år?
Hur hålls lågan brinnande?

Detta får du en del svar kring när du träffar Mats Alkvist, en av två butikschefer som Bengt Fjellstedt har mött när han detaljstuderat två Systembolagsbutiker under våren 2019.  Du kommer att få ta del av praktiska exempel från butik och utmanas att se på er egen organisation utifrån de fem stegen i Bengt Savéns bok ”Ledarstegen”.

Bottna i egna och gemensamma uppgifter och mål
Ta del av exempel på hur Mats skapar kundfokus och trivsel genom att använda vision, kundlöfte och målbild i sin vardag.

Synliggör systemet, förväntningar och avvikelser
Tydlighet är en förutsättning för att kunna skapa ett klimat där förväntningar och prestationer kan utvärderas. Ett sätt att skapa tydlighet är att alla följer, målsätter och mäter några gemensamma nyckeltal. Du får en bukett av nyckeltal och bakgrund till varför de valts.

Se människan, matchen och grundorsaken
Mats och hans ledningspersoner gör alla moment i butiken som medarbetarna gör. De sitter i kassan, plockar varor och möter kunder. De är på planen tillsammans med de andra i laget i stort sett hela dagen. Det finns ett ständigt pågående samtal om vad som sker. Vi berör hur detta påverkar laget.

Utmana individen till utveckling och personligt ansvar
Eget ansvar för att växa och få återkoppling betonas och gäller för uppföljning i vardagen så väl som utifrån det årliga ambitionssamtalet.
Alla uppmuntras att vara sig själva och sträva efter att bli sitt bästa jag – inte en kopia av någon annan.  Hur får man en sådan kultur att bli verklighet?
Mats berättar mer om vad han menar med att ”det är kul att leka butik”.

Bygg lag, flöde och struktur med puls
Företaget har en strategisk plan som varje år konkretiseras i en verksamhetsplan med fokusområden. Ta del av hur planen tillämpas unikt på butiks- och personnivå så att gemensamt ansvarstagande uppstår.

Välkommen till ett interaktivt möte där du får möjlighet att reflektera och ställa frågor.


Mats Alkvist har mångårig erfarenhet som butikschef inom Systembolaget. Med flera lyckade exempel på butiker där han hjälpt personalen till större ansvarstagande och trivsel.

Bengt Fjellstedt är verksamhetskonsult som intresserar sig särskilt för ledarskap bortom lean. Han bidrar bland annat med ett avsnitt kring kunddrivet ledarskap på kursen Lean ledarskap på KTH i Södertälje.


>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.