Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

1. Fördjupning med Intermountain Healthcare | Raj Srivastava & Kimberly Brunisholz


Kimberly D. Brunisholz och Raj Srivastava.

Den här sessionen är en fördjupning med teamet från Intermountain Healthcare.

Sessionen leds av Dr. Raj Srivastava, Assistant Vice President of Research och Dr. Kimberly Brunisholz, Senior Implementation och Research Scientist. Båda har varit aktiva inom Intermountain Healthcare i många år, med omfattande erfarenhet av att förbättra kliniska processer baserat på leanprinciperna.

Med hjälp av två fallstudier kommer du att få inblick i lärdomar som:

  • Hur gör de för att ta fram standarder som bygger på bäst kända kunskap?
  • Hur gör de för att förstå nuvarande arbetssätt och sedan driva förbättring? Hur använder de det digitala journalsystemet? Vad innebär det att fokusera kritiska hävstänger?
  • Hur engagerar de alla vårdgivare i arbetet med säkerhet och kvalitet, med hjälp av Kata?
  • Hur ser processen ut för att noggrant lära av vårdprocessernas design, implementering, utvärdering och spridning?

Sessionen modereras av Jesper Stenberg, som stödjer oss att ta vara på Intermountain Healthcares lärdomar i vår kontext.

Dr Kimberley Brunisholz är Senior Scientist på avdelningen Care Delivery Science vid Healthcare Delivery Institute, Intermountain Healthcare. Hon har doktorerat i folkhälsa vid University of Utah och har över tolv års erfarenhet av forskning vid Intermountain Healthcare. Hon fokuserar särskilt på hur evidensbaserade metoder översätts och genomförs i de faktiska rutinerna, särskilt i förebyggande av kroniska sjukdomar och hälsofaktorer inom primär- och samhällsvård. Under sin karriär har hon fokuserat på många aspekter av implementeringsvetenskap relaterad till primärvård och särskilt diabetes. Hon ingår i core faculty för Intermountains Advanced Training Program in Clinical and Quality Improvement.

Dr Raj Srivastava är läkare och Assistant Vice President of Research vid Intermountain Healthcare. Tillsammans med Todd L. Allen leder han också Healthcare Delivery Institute där han leder forskningen om vårdutförande. Han är professor i pediatrik vid University of Utah. Dr Srivastava är också praktiserande som medicinskt ansvarig vid Primary Children’s Hospital i Salt Lake City. Dessutom är han medansvarig för Intermountains samarbete med Stanford University med syfte att dra nytta av de två institutionernas synergier i forskning, utveckling av bättre design av sjukvårdssystemet och spridandet av evidensbaserade insatser.

Jesper Stenberg, chef för enheten för Kvalitetsutveckling Region Skåne. Fellow at Intermountain Institute for Healthcare Delivery sedan 2016. Engagerad i förbättrings- och forskningsarbete rörande högpresterande hälso- och sjukvårdssystem sedan år 2004 då skriften Från öar till helhet- transformera system, publicerades. I den skriften beskrevs bland annat Intermountain Healthcare som ett högpresterande system i amerikansk kontext. Samarbete med ledande personer från Intermountain Healthcare har fördjupat samarbetet under åren genom forskningsgruppen Team Calltorp, dit Peter Daneryd, prof. Mattias Elg och Robert Kristiansson räknas. Genom benämningen Team Calltorp vill deltagarna fortsättningsvis hedra prof Johan Calltorp, som initierade kontakterna med Intermountain Healthcare tidigt. Ytterligare en skrift beskriver utmärkande drag för Intermountain Healthcare genom den av SKL publicerade skriften Intermountain Healthcare – styrning för kvalitet i ett högpresterande system.

Intermountain Healthcare rankas som ett av de främsta sjukvårdssystemen i världen. De är ett icke-vinstdrivande nätverk av 23 sjukhus och 160 kliniker som både finansierar och producerar sjukvård för ungefär hälften av delstaten Utahs 3,16 miljoner invånare. De ligger i topp på alla nationella kvalitetsmätningar och kombinerar det med en kostnad som i genomsnitt är drygt 40% lägre än övriga sjukvårdssystemet i USA. Denna session är avsedd att visa hur det är möjligt, på ett interaktivt och personligt sätt.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.