Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

När framgång mäts i räddade liv: Möt världens bästa sjukvård på Intermountain Healthcare | Todd L. Allen & Raj Srivastava


Ingen har missat att svensk sjukvård befinner sig i permanent kris. Hur kan lean hjälpa? Inte alls, skulle många svara, då det redan sköljt över en massiv leanvåg över sjukvården. På många håll skapade medarbetarna fantastiska förbättringar – bara för att se allt falla samman av organisationsförändringar och bristande stöd från ledningen. Men utmaningen kvarstår.

Todd L. Allen och Raj Srivastava.

Därför är vi otroligt glada över att kunna presentera två läkare och ledare från Intermountain Healthcare som huvudtalare: Todd L. Allen, Senior Executive Medical Director, och Raj Srivastava, Assistant Vice President of Research.

Intermountain Healthcare rankas som ett av de främsta sjukvårdssystemen i världen. De är ett icke-vinstdrivande nätverk av 23 sjukhus och 160 kliniker som både finansierar och producerar sjukvård för ungefär hälften av delstaten Utahs 3,16 miljoner invånare. De ligger i topp på alla nationella kvalitetsmätningar och kombinerar det med en kostnad som i genomsnitt är drygt 40% lägre än övriga sjukvårdssystemet i USA. Hur är det möjligt?

På Lean Forum får du inblick i deras otroliga förbättringsresa, som helt grundas i att göra verklighet av lärdomarna från Edwards W. Deming, mannen som tränade den japanska bilindustrin till högst kvalitet i världen.

Intermountains utveckling inom kvalitet och säkerhet tog fart när de förstod kraften i att använda samma rigorösa vetenskapliga metoder i den kliniska verkligheten som används i medicinsk forskning. De gör det genom att

  1. Identifiera en högprioriterad klinisk process.
  2. Förstå och utveckla den evidensbaserat bästa standarden för processen.
  3. Bygg ett system som sätter standarden rakt i händerna på dem som utför arbetet, precis vid tillfället då den behövs.
  4. Förvänta av medarbetarna att alltid anpassa standarden till den enskilda patienten.
  5. Fånga vilka anpassningar som görs och deras resultat, både för patienten och kostnadsutfallet.
  6. Eliminera variationer som beror på medarbetare. Behåll variationer som beror på patienten.
  7. Styr så att standarden uppdateras med nytt lärande i en ”Lean Learning Loop”.

På detta sätt har du slutit cirkeln som möjliggör världens bästa sjukvård: kvaliteten höjs, kapacitet frigörs och kostnaderna sjunker. Intermountain har dokumenterat hur kvalitetsförbättringar gör att tusentals fler överlever varje år, samtidigt som de sparar flera hundra miljoner dollar per år.

Även om du inte jobbar inom sjukvården kommer du här att utmanas att gå djupare inom kvalitetsutveckling. Du kommer att få insikt i ämnen som:

  • Varför är förståelse för variation nyckeln till kvalitet och framgång, särskilt i komplexa miljöer som sjukvård? Hur kan de som utför arbetet lära sig att förstå och förbättra processen med hjälp av data presenterat på ett användbart sätt?
  • Hur använder man standarder på ett meningsfullt sätt, även i verksamheter med stor inkommande variation? Faktum är att standarder i många fall uppdateras hundratals gånger per år på Intermountain.
  • Hur bygger man en kultur av lärande? På Intermountain sitter innovation och förbättring i väggarna. Insikten ”Vi har ännu inte börjat förstå hur bra vi kan vara för våra invånare” kombineras med en kultur av ”Learn from every patient” och ”Better has no limit”.

Intermountains framgång och möjligheterna för oss att lära av dem kommer att sättas i perspektiv av Jesper Stenberg.

Dr Todd L. Allen är läkare och Senior Executive Medical Director för Healthcare Delivery Institute vid Intermountain Healthcare. Han leder arbetet med att förbättra processerna inom klinisk medicin, systemforskning och undervisning i Intermountains Advanced Training Program. Han är biträdande professor i kirurgi vid University of Utah, School of Medicine och klinisk docent vid institutionen för akutmedicin vid Stanford University. Han har tidigare lett de 21 akutavdelningarnas utvecklingsteam. Han har också varit ansvarig för att leda genomförandet av Intermountains avgörande IT-system i samarbete med Cerner Corporation, där han ledde teamet av läkare, sjuksköterskor och analytiker från Cerner som utvecklade ett välfungerande system som gör att rätt kunskap finns när tillgänglig när den behövs. Dr Allen har tidigare varit forskningsdirektör för avdelningarna för akutmedicin och traumabehandling. Han har författat eller medförfattat över 30 peer-reviewed artiklar.

Dr Raj Srivastava är läkare och Assistant Vice President of Research vid Intermountain Healthcare. Tillsammans med Todd L. Allen leder han också Healthcare Delivery Institute där han leder forskningen om vårdutförande. Han är professor i pediatrik vid University of Utah. Dr Srivastava är också praktiserande som medicinskt ansvarig vid Primary Children’s Hospital i Salt Lake City. Dessutom är han medansvarig för Intermountains samarbete med Stanford University med syfte att dra nytta av de två institutionernas synergier i forskning, utveckling av bättre design av sjukvårdssystemet och spridandet av evidensbaserade insatser.

Jesper Stenberg, chef för enheten för Kvalitetsutveckling Region Skåne. Fellow at Intermountain Institute for Healthcare Delivery sedan 2016. Engagerad i förbättrings- och forskningsarbete rörande högpresterande hälso- och sjukvårdssystem sedan år 2004 då skriften Från öar till helhet- transformera system, publicerades. I den skriften beskrevs bland annat Intermountain Healthcare som ett högpresterande system i amerikansk kontext. Samarbete med ledande personer från Intermountain Healthcare har fördjupat samarbetet under åren genom forskningsgruppen Team Calltorp, dit Peter Daneryd, prof. Mattias Elg och Robert Kristiansson räknas. Genom benämningen Team Calltorp vill deltagarna fortsättningsvis hedra prof Johan Calltorp, som initierade kontakterna med Intermountain Healthcare tidigt. Ytterligare en skrift beskriver utmärkande drag för Intermountain Healthcare genom den av SKL publicerade skriften Intermountain Healthcare – styrning för kvalitet i ett högpresterande system.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.