Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

B3. Gå från push till pull i hela kedjan – Johan Häggström med erfarenheter från Getinge och Tetra Pak


Johan Häggström.

En grundläggande princip i lean är att skapa flöde. Och flöde bygger på pull. Enkelt? Inte om du tar utmaningen att skapa ett helt pullbaserat system på allvar, genom hela försörjningskedjan från leverantörer till slutkunder.

Johan Häggström har tidigare gjort resan från push till pull i Tetra Paks globala försörjnings- och produktionsorganisation. Nu gör han den igen på Getinge i en global transformation, där nio fabriker, i en första våg, genomför en intern resa samtidigt som de etablerar det nya systemet tillsammans med marknadsbolag och leverantörer.

Resultaten av pull är välkända och borde locka alla företagsledningar:

  • Kortare ledtider internt och till kund.
  • Mindre lager och kapitalbindning.
  • Högre leveransprecision.

Allt detta, samtidigt, gör att pull är en enastående strategi för att skapa konkurrenskraft. Men de som vet att pull är bra men inget gör, har ingen fördel jämfört med dem som inte vet.

Johan Häggström kommer att visa att den huvudsakliga utmaningen är att få till ett skifte, ett helt nytt system och ett helt nytt tänkande. Här är några aspekter han kommer att belysa:

  • Varför vill vi ha pull och vad innebär det att skapa pull i hela kedjan?
  • Hur hanterar vi barriärer som mindset, där många tror att de redan har ett pull-system men egentligen inte är i närheten?
  • Hur gör vi med affärssystem som är uppsatta för push och produktion som anses komplex?
  • Hur arbetar vi med takt och utjämning? Att sätta takt och driva kapacitetsplanering och på så sätt synkronisera hela supply chain, samt att utjämna genom orderplanering och styrda buffertar.
  • Hur ser en lyckad förändringsstrategi ut i ett globalt nätverk? Hur gör vi när det inte finns möjlighet att skapa piloter, då systemskiftet förutsätter att alla delar finns på plats, inklusive förändrade parametrar i affärssystemet?
  • Hur tränas top management att utveckla kunskap om en ny prestationsnivå? Hur får man till att varje enhet driver sin förändring, dvs hur går det i praktiken till att förändra utan push, men med glasklar riktning?

Johan Häggström är Senior Director Manufacturing Excellence på Getinge.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.