Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Hur skapar man önskade beteenden med stöd av sin värdegrund?


ola_johanssonAllt fler inser att värdegrunden avgör om en Lean-satsning kallas för Lean eller Mean. Även om allt fler inser värdegrundens betydelse så hamnar oftast värdegrunden enbart på en fin affisch på väggen, en s.k affischvärdering och där gör den inte någon större nytta.

Denna workshop skapar en förståelse hur man verkligen skapar önskade beteenden genom sin värdegrund. Workshopen kommer att varva teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar i syfte att skapa en förståelse för hur man går tillväga. Likaså kommer deltagarna att få med sig en mängd olika tips för hur man på ett enkelt sätt kan sprida värdegrunden i hela organisationen.

Workshopen riktar sig till alla som vill lyckas skapa önskade beteenden i sin organisation genom sin värdegrund.

Workshopen leds av Ola Johansson från Part Development. Ola har sedan 1997 stöttat alla möjliga verksamheter i Sverige och utomlands att applicera Lean som förhållningsätt så att dessa får rätt förutsättningar att bli bättre varje dag. Detta arbete sker främst genom att träna ledarskapet i Lean som förhållningssätt så att de har kunskap och trygghet att själva träna sin egen organisation enligt metoden Train the Trainer.

Ola har under flera år varit engagerad inom den ideella föreningen Lean Forum samt är medförfattare till böckerna ”Lean – Gör avvikelser till framgång!”, ”Ledarskap – Gör Lean till Framgång!” och ”Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!”. Ola är dessutom certifierad i standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar genom Shingijutsu i Japan.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.