Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Välkommen!


Välkommen till KTH Södertälje och Lean Forum 2023!

Magnus Isaksson guidar oss genom dagen där vi även möter Niklas Modig och Lena Lundh som kommer reflektera över de olika föredragen och perspektiven.

Magnus Isaksson är idag ansvarig för Ständiga Förbättringar/Continous Improvement på AniCura, ett företag som bedriver veterinärvård i 14 Europeiska länder. Verksamhetsutveckling är den bästa sammanfattningen av de roller som Magnus har haft genom åren. Efter nio år som managementkonsult (Accenture) och fem år som internkonsult med ansvar för grupp- och ledarutveckling och förändringsledning (AstraZeneca) började rollerna inkludera ord som Lean, OpEx och CI. Olika expert- och ledarroller inom AstraZenecas leanorganisation under nio års tid har lett fram till den nuvarande rollen på AniCura.

Lean Ledarskap är det område som har engagerat Magnus mest under årens lopp, att coacha ledare att våga experimentera med sin stil och se vad resultatet blir.

Niklas Modig, Lean-expert, författare, föredragshållare, grundare och VD för Hups.com har jobbat med förändringsarbete sedan 2004. Han talar flytande japanska och är kanske en av världens bästa på Toyotas LEAN-förståelse. Han har bidragit till att skapa bättre förståelse för LEAN-filosofin som han delar i boken Detta är LEAN, en av världens mest sålda leanböcker.

Ett av hans ledord är «flödeseffektivitet». Många tycker att ordet effektivitet är lite överväldigande eftersom det kräver något av oss. Men vi gillar det också, inte sant? Effektivitet är helt enkelt effektivt. Men hur får man till det? Att jobba smart och flödeseffektivt, fritt från krångliga, onödiga och meningslösa processer? Hur skapar man en stark och varaktig kultur av förbättring?

Lena Lundh är processledare för Framtidens Hälsosystem i Region Skåne. Efter många år i bankvärlden fortsatte hon som HR- och arbetsrättsspecialist i Skånes Universitetssjukhus men övergick ganska snart till verksamhetsutveckling och att stödja den stora förbättringsresan i Lean Healthcare.

Hon har även jobbat med olika konsultuppdrag inom mestadels sjukvården i Sverige och Norge. Några år som senior advicer på Institutet för Kvalitetsutveckling för att fördjupa kunskaperna för kvalitetsutveckling  men lockades tillbaka i Region Skåne för att jobba med Framtidens Hälsosystem och de stora sjukvårdsinvesteringarna.

Lena har även under många år varit engagerad i Lean Forum som styrelseledamot, samt under några år som ordförande.  

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.