Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

IKEA:s produktionssystem | Magnus Smedmark


Magnus Smedmark är Lean & Quality Manager på IKEA och berättar hur de arbetar för att säkerställa kvalitet i alla led. Vi får se IKEA:s produktionssystem och ta del av de lärdomar som gjorts, men också en inblick i hur deras arbete på många sätt skiljer sig från andra företags. Här finns mycket att lära!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.