Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

”Att kalla lean för lean är inte så viktigt”

Lotta Orstadius – 27 januari, 2017

Pia Anhede är ordförande för Lean Forum.

Pia Anhede är ordförande för Lean Forum.

Pia är Lean Forums nya ordförande. Vi träffas på stadsbibliotekets café en grå och blåsig dag. Allt sedan lean blev ett begrepp i Sverige i slutet av åttiotalet har Pia jobbat med utveckling enligt leanprinciper. Och det som fick henne att fastna kom till henne tidigt, hon svarar utan betänketid:

– Faktiskt redan på Chalmers när jag läste till civilingenjör, då läste jag maskin men är egentligen inte jättetekniskt intresserad. Så gick jag åt organisations- och produktionssystem hållet. Då kom människor in i bilden, kompetens och lärande och socioteknik blev mitt studiefokus. Det var ju inte lean då, men väldigt mycket ser jag var precis i samma grund – människan och teamen i organisationen. Och när lean kom kuggade det i bra.

Det är med eftertryck som Pia tillägger:
– Sätts människor i ett system och där den psykosociala arbetsmiljön bra, så gör hon ett bättre arbete. Helt enkelt om det hon gör är meningsfullt, påverkbart och om hon görs delaktig i arbetet och förbättringar så ökar inte bara välbefinnandet utan också prestationen.

Pia var trainee på Volvo och sedan konsult på Indevo, ett företag där man uppmärksammade och uppmuntrade samspelet mellan ekonomi, teknik och beteendevetenskap och lean blev tidigt ett utvecklingsområde. Det var där Pia och Joakim Hillberg träffades och de jobbar fortfarande ihop. Sedan 2001 i egna konsultbolaget Revere.

Vid sidan av Revere ägnar sig Pia åt djur och natur, sin man och två vuxna döttrar. Hon bor söder om Göteborg och fyller 55 nästa år.

”Lean får aldrig bli ett självändamål”

Idag jobbar Revere med vitt skilda typer av företag och organisationer. Allt från tillverkningsindustri och produktivitet i Småland till storsjukhus och kortade köer vid cancerdiagnostik. Men en sak gör Pia aldrig avkall på:
– Lean får aldrig bli ett självändamål. Det är företagets egna resurser och system som måste vara fokus, att utveckla det genom cheferna. Jag är där och tillför den kompetens de efterfrågar och stöttar ledarna.

Det glittrar till i Pias ögon när hon berättar om ett av företagen hon jobbar med och som hon precis fått reda på, har ökat sin produktivitet med 20 procentenheter, ökat leveransprecisionen till 98% och därmed lagt grunden till att finns kvar med tillverkning i Sverige.

Sen menar Pia att det i princip går att på olika sätt införa lean som bas i alla verksamheter där det finns ett brukar-/kundperspektiv och där det behöver presteras för att uppnå ett syfte:

– Men det är klart, om man inte har ett syfte och inte behöver prestera då passar inte lean, säger Pia, och refererar till en stickklubb som exempel.

Allt hänger på ledarskapet

Jag frågar Pia om det finns företag som det inte gått att jobba med:
– Där ledarskapet inte finns, då tackar vi nej.

Och det är samma svar jag får när jag ber henne berätta om mindre lyckade leanimplementeringar:
– Det är då ledarskapet brustit. Då man säger att man har ledningens support…Det räcker inte, ledningen måste driva och leda utvecklingen.

Pias eget engagemang i sitt jobb går det inte att ta fel på. Och hon säger att hon har separationsångest varje gång det är dags att lämna människor och organisationer hon jobbar med. Och då det lyckats riktigt bra är där engagemanget genomsyrat verksamheten:

– Det blir lyckat om nyfikenheten väcks, där man själv vågar experimentera och utveckla det man lärt sig. Det bästa är att jobba med människor som är naturligt nyfikna och vågar pröva.

Det är Pias egen nyfikenhet och engagemang som gör att hon också jobbar ideellt med UF-företag och Öppet Hus. Just nu är hon mentor för ett UF-företag som utvecklar T-shirts där köparen gör ett etiskt ställningstagande. Genom Öppet Hus stöttar hon unga vuxna med utländsk bakgrund att komma in i yrkeslivet:

– Det är gott att se när Nima från Iran fick jobb på ett företag i Torslanda och nu är han på Statens Provningsanstalt i Borås, säger Pia och ler.

Efter vårt möte på biblioteket skall hon vidare till en träff med en ny adept inom Öppet Hus. 

Kata förändrade allt

Det finns några milstolpar i Pias yrkesliv med lean som förändrat hennes sätt att förhålla sig till konceptet:

– Jag var i Japan på ett flertal träningar och studiebesök i början av 2000 – talet. De kan jag fortfarande återkomma till när jag föreläser och referera till exempel. Det var så starkt och jag förstod lean i grunden. Och så när jag lärde mig om Kata. Det tänkandet har förändrat mitt sätt att se på utveckling i grunden. Istället för att lägga tid och energi på detaljplanering; lägga fokus på lärande och utveckling. Experimentera, göra och lära.

Idag använder Pia benämningen ”Lean” så lite som möjligt och försöker istället prata om vad det egentligen är:

– Lean har fått en negativ klang. Jag vill hellre säga att vi jobbar med att förbättra system genom principer eller att vi inför daglig styrning med syfte att korta svarstider. Det är principerna som är styrkan inte begreppet lean.

Pia tror att den negativa klangen har skapats bl.a på grund av konsultföretagens iver att hitta nya koncept:

– Lean fick en väldigt stor arena och en stor del av företagens utbildningspengar gick till leanimplementeringar. För att få del av leankakan som konsultföretag måste de hitta på något annat och idag är flera andra begrepp i fokus såsom värdebaserad vård, agilt, mm.

Pia vill se en utveckling där lean inte ställs i motsats till olika koncept utan där man kan se synergier och samverkan istället. Det viktiga är inte att det heter lean utan att man ser svagheter och styrkor i de olika arbetssätten och gör just det som bidrar till verksamhets kunder och syfte, menar hon.

Mer lust i Lean Forum

Det stora utmaningarna som Pia står inför som ordförande för Lean Forum är att vända föreningen negativa ekonomiska resultat och samtidigt fortsätt utveckla sätt att sprida och inspirera till lean. Hon tror kanske inte att det är realistiskt i år men det är dit vi i styrelsen strävar:

– Föreningen skall leverera bra konferenser, fortsätta utveckla leanpriserna – Svenska Leanpriset, Årets Exjobb och på sikt kanske något mer pris – och fortsätta med basverksamheten, samtidigt som vi gör det på ett effektivare sätt.

Ideellt arbete måste bottna i lust och kraft, inte från måsten, enligt Pia.

Redan i första inlägget på sociala medier när hon valts till ordförande, slog Pia fast att Lean Forum är en öppen förening som skall inbjuda och uppmuntra till engagemang som ligger i linje med föreningens syfte:

– Vi får aldrig tappa ledstjärnan som är att inspirerar och sprida – det är det vi skall göra aktiviteter för. Och det är inte bara styrelsen som kan jobba ideellt. Jag vill att fler blir aktiva. Att både styrelse och medlemmar känner lust inför detta. Föreningen skall öppnas och breddas. Jag vill bjuda in – hör av er!

Och med den uppmaningen är kaffet urdrucket och vinterkylan tar emot oss på Avenyn.

Text och foto: Lotta Orstadius.

News Flash

Svenska Leanpriset till Liko AB, Hillrom Luleå Site!

Under kvällens middag på Lean Forum 2021 delades Svenska Leanpriset 2021 ut. I hård konkurrens med övriga sökande har Lean Forums leanpriskommitté korat fyra finalister. Föreningens styrelse har sedan utsett…

Läs mer
News Flash

Nicholas Thorne skrev Årets Exjobb 2021!

Under Lean Forum 2021 delades traditionsenligt priset för Årets Exjobb. Vinnaren i år blev Nicholas Thorne för sitt examensarbete ”Towards Lean & Green production management in the pharmaceutical industry - A framework…

Läs mer
News Flash

Ny styrelse till Lean Forum

Under årsmötet 11 oktober valdes bland annat en ny styrelse för Lean Forum. Till ordförande valdes återigen Jonas Pettersson. De ledamöter som är kvar i styrelsen är Lean André, Anette Kinde,…

Läs mer
News Flash

Kallelse till Lean Forums årsmöte 2021

Lean Forum är en ideell förening och alla medlemmar är varmt välkomna att delta i föreningens årsmöte. Tid och plats Måndagen den 11 oktober 2021 kl 18.00 på Scandic Grand Central,…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.