Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Ansök till Svenska Lean-priset 2021!

Redaktion – 22 februari, 2021

Nu äntligen kan vi hälsa ER välkomna att söka till Svenska Lean-priset och utses till det företag eller organisation som lyckats föredömligt med att utveckla SIN verksamhet med stöd av leanfilosofin, genom att förbättra sina flöden, utveckla medarbetare och partners och arbeta framgångsrikt med problemlösning.

Företag och organisationer (hela eller delar av) med verksamhet i Sverige och som arbetar med leantänkande är välkomna att söka.

Svenska Leanpriset delas ut årligen på Lean Forums konferens. Konferensen är Sveriges största inom verksamhetsutveckling med leanfilosofin. I år går konferensen av stapeln i oktober månad.

Att medverka ger mycket tillbaka till ER som företag/organisation. Själva ansökan ger er en sammanfattning av er leanutveckling, vad NI uppnått och vad NI är speciellt bra på som kan vara av intresse för andra att lära av.

Utses NI till finalist får NI en konkret analys av ERA förbättringsområden så att NI kan ta ER verksamhet framåt i ett hållbart utvecklingsarbete. Det ger även uppmärksamhet för ERT goda leanarbete såväl inom som utanför organisationen, vilket skapar både stolthet och gott renommé.

Utveckling tar tid och Svenska Leanpriset vill bidra som nationell motor, som belyser goda exempel och inspirerar till vidareutveckling av lean i alla sektorer och branscher. Alla som driver ett aktivt leanarbete, även NI som tidigare sökt och kanske blev finalist och NI som varit med i regionala initiativ är välkomna att söka Svenska Leanpriset.

Läs mer om priset och hur ansökan går till här

Mikael Sterner, Cecilia Hägg och Jonas Israelsson från Stoneridge Electronics tog emot Svenska Leanpriset 2020.
Foto: Cecilia Hedström

News Flash

Ansök till Svenska Lean-priset 2021!

Nu äntligen kan vi hälsa ER välkomna att söka till Svenska Lean-priset och utses till det företag eller organisation som lyckats föredömligt med att utveckla SIN verksamhet med stöd av…

Läs mer
News Flash

Tioårsjubileum som Årets Lean-byggare

Vår systerorganisation Lean Forum Bygg firar JM som tioårsjubilant som årets lean-byggare. Efter att ha arbetat med standardisering och andra Lean-verktyg sedan slutet av 90-talet valde JM Bygg 2009 helt att…

Läs mer
News Flash

Lyssna på Jeffrey Likers Pod – Toyota way 2nd Edition

Professor Jeffrey Liker's The Toyota Way: 14 Management Principles From the World's Greatest Manufacturer har visat sig vara en av de mest inflytelserika böckerna inom lean området. Han har precis…

Läs mer
News Flash

Positiv felkultur ger ett mer aktivt förbättringsarbete

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och sprida kunskap och erfarenheter kring lean. Som ett led i detta delar Lean Forum årligen ut…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.