Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Svenska Leanpriset

Svenska Leanpriset – så går det till


Vi har just nu problem med anmälningar från äldre versioner av Internet Explorer. Vänligen kontakta Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leanforum.se, 070-795 29 29 vid eventuella problem.

Varje år uppmärksammar Lean Forum föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.

Svenska Leanpriset verkar för att inspirera och driva på utvecklingen och tillämpningen av lean i Sverige genom att lyfta fram förebilder som kan inspirera andra. Att tävla är ett bra sätt att stimulera utveckling och ta ett steg vidare i den egna leanresan. Genom att inspirera andra bidrar ni samtidigt till ert eget utvecklingsarbete.

Alla får muntlig återkoppling på sin ansökan och finalisterna en mer utförlig återkoppling, en analys av förbättringsområden och uppmärksamhet för sitt utvecklingsarbete.

Ansökningstiden är nu slut för 2021 års pris. I mitten/slutet av juni presenteras årets finalister. Stort tack till alla som lämnat in sina bidrag och lycka till!

Processen för Svenska Leanpriset

Hur ansöker vi?

Företag och organisationer (hela eller delar av) med säte i Sverige och som arbetar med leantänkande är välkomna att söka.

Ansökan sker genom att fylla i en beskrivning av er verksamhet i vårt ansökningsformulär och skicka in senast 29 april till info@leanforum.se. Här beskriver ni kortfattat:

Basdata om företaget och er kontaktinformation

 1. Hur ni arbetar med lean
 2. Vilket resultat lean gett
 3. Vad andra kan lära av er

Text och bilder i er ansökan måste vara tydligt läsbara när de skrivs ut i A4 -format.

>> Ladda ner ansökan

Hur utses finalisterna?

Finalister ska genom sitt goda exempel kunna visa upp mognad och resultat i leanarbetet.

De ansökande organisationernas beskrivningar bedöms utifrån:

 1. Hur ni arbetar med lean?
  Beskrivningen i ansökan utvärderas utifrån hur organisationen arbetar med långsiktighet med lean, hur arbetar ni med värdeskapande processer, hur ni arbetar med medarbetare och partners samt hur ni arbetar med ständiga förbättringar och lärande.
 2. Vilket resultat leanarbetet gett?
  Syftet med lean är att utveckla och förbättra. Beskriv konkreta förbättringar av ert leanarbete för företagets kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter premieras. Visa i text, bilder och grafer.
 3. Vad andra kan lära av er?
  Beskriv på vilket vis ni är en förebild som andra kan inspireras och lära av.

För att vara rättvisa görs utvärderingen endast utifrån beskrivningen i ansökan och eventuell annan allmän information (ej finansiell status)

Bland de sökande utses de tre organisationer som bäst matchar de tre områdena ovan och som har potential att stå som värdiga vinnare till finalister. De går vidare till nästa steg: platsbesök.

Finalisterna publiceras på Lean Forums hemsida och Nyhetsbrev skickas till alla medlemmar, samarbetspartners och några tidskrifter.

Hur går platsbesöken till?

Finalisterna får under perioden juni-september besök av Svenska Leanprisets kommitté under en dag, ca 6 timmar. Finalisterna utformar själva programmet för platsbesöket i samarbete med priskommittén. Vi följer gärna processerna i ”gemba”, pratar med såväl ledare som fotfolk, observerar pulsmöten, etc.

Utvärdering vid platsbesöket sker utifrån de 14 principerna i The Toyota Way, samt resultat och hur förbättringarna kan spridas och vara av värde för andra.

Besöket ger tillfälle till inspirerande och lärande dialog och coaching med de erfarna leanpersonerna i priskommittén.

Vid platsbesökets slut ges muntlig återkoppling på styrkor och möjliga förbättringsområden/steg i leanresan.

Hur utvärderas och utses vinnaren?

Baserat på platsbesökens utvärderingar utser Lean Forums styrelse under perioden september-oktober en av finalisterna till vinnare. Juryn ger en motivering där styrkorna i organisationens leanarbete lyfts fram.

Vinnaren hålls hemligt för finalister och övriga tills utdelningen sker.

När får vinnaren priset?

Vinnaren tillkännages och delas ut i en prisceremoni på Lean Forums höstkonferens i oktober/november. Vinnaren får förutom äran en statyett samt diplom med juryns motivering.

Vinnaren publiceras på Lean Forums hemsida och Nyhetsbrev skickas till alla medlemmar, samarbetspartners och några tidskrifter.

Hur sprids det goda leanarbetet?

Både vinnaren och finalisterna bjuds in till Lean Forums höstkonferens där de presenterar sina goda arbetssätt i sessionen Framgångsrika Föredömen.

Spridning sker även via newsflash/artiklar på Lean Forums hemsida, riktade nyhetsbrev med mera under slutet av året och början på nästa år.

Vinnare och finalister förväntas ta emot 1-2 studiebesök för Lean Forums medlemmar. Dessa exklusiva studiebesök är en viktig del i lärande för fortsatt leanutveckling för såväl finalister och vinnare som för de besökande.

Lean Forum ordnar med inbjudningar och anmälan till studiebesöken. Organisationen lägger själva upp sitt program och bjuder på lunch/fika, om det passar. En representant från leanpriskommittén samordnar med kontaktpersonen på företaget/organisationen studiebesöket med avseende på t.ex. besökets längd, antal besökare och vägbeskrivning. Representanten deltar även på studiebesöket. Organisationen styr över besökslistan t ex antal och sekretesskonflikt. Studiebesöken är kostnadsfria.

Varför ska vi tävla om Svenska Leanpriset?

Att vinna Svenska Leanpriset ger erkännande och uppmärksamhet internt och externt: förutom publicering på Lean Forums hemsida och nyhetsbrev brukar utmärkelsen ge mycket uppmärksamhet av medier, konsulter och andra organisationer. Såväl vinnare som finalister brukar få många förfrågningar om studiebesök och andra samarbeten.

Övrigt

All information som förmedlas till Lean Forum under ansökan och platsbesök behandlas konfidentiellt.

Deltagande i Svenska Leanpriset är kostnadsfritt.

Vinnaren äger rätt att använda Lean Forums logotyp under året fram till nästa års konferens.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Svenska Leanprisets kommitté.

Mikael Sterner, Cecilia Hägg och Jonas Israelsson från Stoneridge Electronics tog emot Svenska Leanpriset 2020. Foto: Cecilia Hedström

Vad säger en tidigare vinnare?

”Vi är väldigt stolta att vara Lean pris vinnare 2020. Priset har gett oss kraft och energi att fortsätta att jobba långsiktigt.

Priset har uppmärksammas såväl inom koncernen men även av flera för oss känd och okända personer runt om i världen.”

Stoneridge Electronics

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.