Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Svenska Leanpriset

Svenska Leanpriset – så går det till


Vi har just nu problem med anmälningar från äldre versioner av Internet Explorer. Vänligen kontakta Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leanforum.se, 070-795 29 29 vid eventuella problem.

Varje år uppmärksammar Lean Forum föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.

Svenska Leanpriset verkar för att inspirera och driva på utvecklingen och tillämpningen av lean i Sverige, genom att lyfta fram förebilder som kan inspirera andra. Att tävla är ett bra sätt att få återkoppling, lära av andra och ta ett steg vidare i den egna leanresan.

Att tävla ger mycket tillbaka; ni får en konkret analys av era förbättringsområden och uppmärksamhet för ert utvecklingsarbete. Genom att inspirera andra kan er verksamhet ta ett rejält steg framåt i ett hållbart utvecklingsarbete.

Processen för Svenska Leanpriset

leanpris-process-ny

Hur ansöker vi?

Företag och organisationer (hela eller delar av) med säte i Sverige och som arbetar med leantänkande är välkomna att söka.

I början av året (februari-april) är det öppet att ansöka. Vi skickar inbjudansmail till Lean Forums medlemmar och publicerar ansökningstiden på vår hemsida.

Ansökan sker genom att fylla i och skicka in beskrivning av er verksamheten i vårt ansökningsformulär. Här beskriver ni kortfattat:

 • Basdata om företaget och era kontakter
 • Hur ni arbetar med lean
 • Vilket resultat lean gett
 • Vad andra kan lära av er

Text och bilder ska inte vara mindre än att det kan läsas i A4-format.

>> Ladda ner ansökan

Hur utses finalisterna?

Finalister ska genom sitt goda exempel kunna visa upp mognad och resultat i leanarbetet.

De ansökande organisationernas beskrivningar bedöms utifrån:

 1. Hur ni arbetar med lean?
  Beskrivningen i ansökan utvärderas utifrån hur organisationen arbetar med långsiktighet, värdeskapande processer, medarbetare och partners samt ständiga förbättringar och lärande.
 2. Vilket resultat leanarbetet gett?
  Syftet med lean är att utveckla och förbättra. Konkreta påvisbara förbättringar för företagets kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter premieras. Visa i text, bilder och grafer.
 1. Vad andra kan lära av er?
  Vad har ni gjort och lärt er som kan spridas och vara av värde för andra att lära av?

För att vara rättvisa görs utvärderingen endast utifrån beskrivningen i ansökan och eventuell annan allmän information, förutom finansiell status, tas alltså ej med.

Bland de sökande utses de tre organisationer som bäst matchar de tre områdena ovan och som har potential att stå som värdiga vinnare till finalister. De går vidare till nästa steg: platsbesök.

Finalisterna publiceras på Lean Forums hemsida och Nyhetsbrev skickas till alla medlemmar, samarbetspartners och några tidskrifter.

Hur går platsbesöken till?

Finalisterna får under perioden juni-september besök av Svenska Leanprisets kommitté under en dag, ca 6 timmar. Finalisterna utformar själva programmet för platsbesöket i samarbete med priskommittén. Vi följer gärna processerna i ”gemba”, pratar med såväl ledare som fotfolk, observerar pulsmöten, etc.

Utvärdering vid platsbesöket sker utifrån de 14 principerna i The Toyota Way,

samt resultat och spridandepotential som tidigare.

Besöket ger tillfälle till inspirerande och lärande dialog och coaching med de erfarna leanpersonerna i priskommittén.

Vid platsbesökets slut ger de muntlig återkoppling på styrkor och möjliga förbättringsområden/steg i leanresan.

Hur utvärderas och utses vinnaren?

Baserat på platsbesökens utvärderingar utser Lean Forums styrelse under perioden september-oktober en av finalisterna till vinnare. Juryn ger en motivering där styrkorna i organisationens leanarbete lyfts fram.

Vinnaren hålls hemligt för finalister och övriga tills utdelningen sker.

När får vinnaren priset?

Vinnaren tillkännages och delas ut i en prisceremoni på Lean Forums höstkonferens i oktober/november. Vinnaren får förutom äran en statyett samt diplom med juryns motivering.

Vinnaren publiceras på Lean Forums hemsida och Nyhetsbrev skickas till alla medlemmar, samarbetspartners och några tidskrifter.

Hur sprids det goda leanarbetet?

Både vinnaren och finalisterna bjuds in till Lean Forums höstkonferens där de presenterar sina goda arbetssätt i sessionen Framgångsrika Föredömen.

Spridning sker även via newsflash/artiklar på Lean Forums hemsida, riktade nyhetsbrev med mera under slutet av året och början på nästa år.

Vinnare och finalister förväntas ta emot 1-2 studiebesök för Lean Forums medlemmar. Dessa exklusiva studiebesök är en viktig del i lärande för fortsatt leanutveckling för såväl finalister och vinnare som för de besökande.

Lean Forum ordnar med inbjudningar och anmälan till studiebesöken. Organisationen lägger själva upp sitt programmet och bjuder på lunch/fika, om det passar. En värd från Lean Forum koordinerar med en kontaktperson på företaget t ex besökets längd, antal besökare och vägbeskrivning, och deltar även vid studiebesöket. Organisationen styr över besökslistan t ex antal och sekretesskonflikt. Lean Forum tar ut en avgift för studiebesöken.

Varför ska vi tävla om Svenska Leanpriset?

Att vinna Svenska Leanpriset ger erkännande och uppmärksamhet internt och externt: förutom publicering på Lean Forums hemsida och nyhetsbrev brukar utmärkelsen ge mycket uppmärksamhet av medier, konsulter och andra organisationer. Såväl vinnare som finalister brukar få många förfrågningar om studiebesök och andra samarbeten.

Övrigt

All information som förmedlas till Lean Forum under ansökan och platsbesök behandlas konfidentiellt.

Deltagande i Svenska Leanpriset är kostnadsfritt.

Vinnaren äger rätt att använda Lean Forums logotyp under året fram till nästa års konferens.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Svenska Leanprisets kommitté.

Vad säger en tidigare vinnare?

– ”Att först bli nominerade, sedan reviderade av kunnigt ”Leanfolk” och till slut vara en av vinnarna är så himla kul! Det har gett oss tillfälle att verkligen reflektera över allt som vi åstadkommit och allt vi vill göra. Segern har gett vår verksamhet extra energi och inspiration, på alla nivåer, att fortsatt förbättra våra arbetssätt”

Lena André, leankoordinator, Maria Frendin, platschef, Parker Hannifin

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.