Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Stärkt förbättrings- och förnyelseförmåga med produktionslyftet


Tord Johansson, Produktionschef Rototilt
Moa Hedestig, Coach Produktionslyftet

Rototilt, med sin produktion i Vindeln, har haft en betydande utveckling de senaste åren och är nu inne på sitt tredje program tillsammans med Produktionslyftet. Erfarenheter och utmaningar från arbetet med att kombinera en effektiv produktion med ett brett produktutbud, komplexa produkter och kundanpassning.

Den snabba teknik- och samhällsutvecklingen driver radikala förändringar inom industrin. För svenska företag är möjligheterna stora men utmaningarna finns också där i form av exempelvis kompetensbrist, global konkurrens och allt tydligare krav på hållbarhet och nya affärsmodeller. Hur gör vi, som människor och som organisationer, för att hantera dessa utmaningar?

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.