Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Praktisk problemlösning


Praktisk problemlösning är en heldagsworkshop där vi tittar vi på hur du kan bli en mer framgångsrik problemlösare. Du får tips om handfasta och konkreta problemlösningsmetoder som du kan använda för att lösa problem på ett effektivt, innovativt och strukturerat sätt. Genom praktiska övningar, exempel och diskussioner tränar vi fungerande problemlösning i praktiken – för att snabbt komma vidare mot säkra och tydliga resultat. Metoderna kan du använda direkt när du kommer tillbaka till din egen verksamhet.

Hur effektiva vi är som problemlösare är centralt, inte bara för framgången i din egen verksamhet – utan även för din egen utveckling. Om du vill kan du ta med dig ett problem från din egen verksamhet, så får du coachning av handledarna att arbeta med problemet.

Ur innehållet

 • Hur kommer jag igång?
 • Att förlita sig på processen
 • Hur jobbar jag metodiskt
 • Att lösa rätt problem
 • Processen PDCA
  • Metoder för att hitta och hitta rotorsak
   • 5W2H (definiera problemet)
   • 5 Varför (rotorsak)
   • Fiskbensdiagram (rotorsak)
 • Metoder för att hitta och värdera lösningar
  • Brainstorming – kreativitet i problemlösningen
  • Omvärldsbevakning – hur gör andra?
  • Relataionsdiagram
 • Kreativitet i problemlösningen
 • Vanliga fällor när vi löser problem
 • Hur kommer jag i gång och hur får man det att hända?

Målgrupp

Praktisk problemlösning vänder sig till dig som arbetar i verksamheter eller projekt där olika former av problem eller hinder behöver identifieras och lösas. Idag kanske du jobbar som projektledare och driver självständigt processer, uppföljnings-, analys- och utvecklingsarbete. Eller så kanske du jobbar som utvecklingsledare, projektledare, verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, kvalitetssamordnare eller liknande.

Workshopledare

Linda Högstedt

Linda Högstedt och Elinor Axelsson arbetar som utvecklingsledare, på enhet verksamhetsutveckling och digitalisering i Lidköpings kommun. Där ansvarar de för kommunens förbättringsmodell, projektmodell samt driver projekt i färdplan för digitalisering. (Färdplan digitalisering ska prioritera och organisera projekt som driver på utvecklingen med hjälp av digitala lösningar, samt förbättra kommunens verksamhet och hantera kompetensutmaningen och frigöra tid och resurser.) 

Elinor Axelsson

Linda är utbildad inom automatisering och Manufacture Management och har också utbildning inom Lean Production, projektledning och logistik. Hon har tidigare arbetat med Lean på Volvo Trucks i Skövde (gjuteriet) och Morris Material Handling Ltd innan hon började i kommunal verksamhet. 

Elinor är utbildad systemvetare och har även utbildning inom Lean Production, TPM, kvalitetsteknik, internlogistik och projektledning. Elinor har en bakgrund som systemingenjör på Ericsson AB och som Leankoordinator i Vara kommun. 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.