Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Gröna glasögon och systematiskt förbättringsarbete med sikte på Net Zero


Martin Kurdve

Hur blir Lean-arbetet en möjliggörare för den gröna omställningen? Vid denna workshop ger vi ett övergripande perspektiv på hur Lean kan stödja den gröna omställningen. Du får även en inblick i praktiska verktyg och arbetssätt för att integrera gröna perspektiv i förändringsarbetet. Vi visar till exempel hur flödeskartläggning kan utföras med grönt perspektiv, liksom hur grönt förbättringsarbete kan integreras i det löpande förbättringsarbetet.

Malin Eriksson

Välkommen att ta del av praktiska exempel från Produktionslyftet och insikter från forskning, samt testa konkreta arbetssätt som ger energi i förändringsarbetet!

Martin Kurdve, docent på RISE inom logistik och hållbarhet samt coach i Produktionslyftet, belyser utifrån forskning och praktik hur Lean och miljöarbete kan och behöver integreras för att bidra till den gröna omställningen. Han visar praktiska exempel på arbetssätt, metoder och verktyg.

Niklas Ternström, logistikchef på Bror Tonsjö, berättar om hur en miljövärdeflödesanalys blev starten för Bror Tonsjö att jobba med att nå klimatmålen integrerat med andra utmaningar i en växande verksamhet.

Malin Eriksson, coach i Produktionslyftet, leder workshopen.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.