Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Framgångsrika föredömen – årets finalister till Svenska Leanpriset


Välkommen till en dag fylld av kunskapsutbyte och inspirerande berättelser av finalisterna till Svenska Leanpriset 2024.

Vilka var utmaningarna från början, hur har de olika finalisterna tagit sig an dem med hjälp av principerna för lean och vilka resultat har de uppnått? Hur har de olika organisationerna lyckats med att skapa engagemang och på vilket sätt har det lett till förbättringar för kunder eller medborgare?

Denna workshop är alltid mycket uppskattad. Förutom att få ta del av finalisternas lärdomar kommer du att involveras i diskussion, reflektera och konkret återkoppling.

Karolinska Universitetssjukhet, Sterilteknik och Logistik

Vi är otroligt stolta och glada att igen vara finalister i Svenska Leanpriset. Sterilteknik och Logistik har nu jobbat med lean-principerna i 4 år och ser vilka otroliga resultat det har gett. Ökad produktion och minskade ledtider, utan att öka kostnaderna! 

Det vi är allra mest stolta över är den låga personalomsättningen, förbättrad arbetsmiljö och rekordmånga som fortbildar sig till steriltekniker. Många läser på sin fritid och det visar på ett otroligt engagemang. Hela ledningsgruppen och våra teamledare är aktiva i den dagliga driften, vi har även satsat på att odla egna chefer med rätt yrkeskompetens för att lättare fatta bra beslut som fungerar i verksamheten.

Effektiva sterilflöden gör att sjukhuset kan hjälpa fler. Ökad kapacitet, lagerstyrning och rätt materialnivå gör oss robusta som sjukhus då vi behöver höja vår beredskap inför kommande kriser och utmaningar med fler och fler äldre som behöver högspecialiserad vård.

Kito Crosby

Vi på Kito Crosby Växjö är väldigt stolta och hedrade över att vårt arbete med ständiga förbättringar har uppmärksammats av Lean Forum.

Att utses som en finalist till Svenska Leanpriset bland många andra svenska företag är ju helt fantastiskt, detta sporrar oss oerhört mycket att fortsätta vår förbättringsresa.

Det är också ett välförtjänt bevis på exemplariskt utfört arbete och engagemang från våra anställda

SKF Administration

SKF har en lång tradition av framgångsrikt arbete inom Lean för produktion, och vi har vidareutvecklat konceptet även för administration genom samarbete med Fabrik Göteborg. Vi är mer lika än vi tror och kan lära av varandra.

Allt arbete inom Lean är även grunden för vårt digitaliseringsarbete, med fokus på att eliminera slöseri, standardisera och optimera.

Det framgångsrika arbetet med Lean bygger på delaktighet hos alla medarbetare, på en trygg kultur, att vi är modiga och nyfikna.

Vi är stolta över vad vi åstadkommit och glada över att vara en av finalisterna till Svenska Lean priset!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.