Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Lean Forum Bygg


Produktivitetsutvecklingen i svenskt samhällsbyggande är eftersatt jämfört med andra industrier. Under de senaste 20 åren har värdeutvecklingen per investerad krona varit svag, samtidigt som branschen brottas med höga kvalitetsfelkostnader. Det finns ett samband mellan svag produktivitetsutveckling och höga kvalitetsfelkostnader och vi ser att en lean verksamhetsstrategi kan bidra till att minska kvalitetsbrister och därmed öka produktiviteten.

Välkommen att tillsammans med några av samhällsbyggandets främsta leanföretag inspirera och engagera till fortsatt utveckling. Under förmiddagen kommer finalisterna till Årets Leanbyggare att presentera hur de jobbar i korta seminarium som sedan följs av workshops med tillfällen till dialog och frågor. K-fastigheter, JM Logistik och mod:group vill alla dela med sig av sina lärdomar, bästa tips men även fallgropar i sin leanresa. Du som deltagare bjuds in till att ta del av deras arbete och samtidigt dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Workshops kommer att genomföras i en konstruktiv dialog med konkreta frågeställningar i form a av runda-bord-samtal. Resultatet från samtalen dokumenteras och fungerar som underlag till förbättringsarbete i finalisternas pågående leanarbeten.

Agenda förmiddagen:

  • 08:30 Välkomna
  • Lean Forum Byggs uppdrag
  • Seminarium K-fastigheter
  • Workshop
  • Seminarium JM Logistik
  • Workshop
  • Seminarium mod:group
  • Workshop
  • Prisutdelning Årets Leanbyggare 2021
  • 12:00 Avslutning

Med utmanande moderatorskap av Fredrik Friblick, VD Prolog och medgrundare Lean Forum Bygg, kommer du, oavsett bakgrund eller bransch, att inspireras till att bli en del av samhällsbyggandet utveckling.

Kort om finalisterna

K-Fastigheter startade 2010 med en vision om att effektivisera byggbranschen. Grunden var idén om att kunna repetera processer, anpassa måttkedjor och byggrätter på ett sätt som möjliggjorde tids- och kostnadseffektiv byggnation. Bolaget har etablerat sig som en byggherre med koncepthus som kan byggas snabbare än branschens genomsnitt. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan samtliga enheter och medarbetare där målet är detsamma: att bygga ett hus som uppskattas av hyresgästerna. Det innebär att alla steg, från identifiering av byggrätt, via projektutveckling, inköp och byggnation, ska genomföras så resurssnålt som möjligt, för att resultera i en hyra som är anpassad till de flestas plånbok. Vi tycker att vi kommit en bra bit på vägen men ser möjligheter till att bli än bättre.

JM la grunden för sin Leanresa för snart 20 år sedan när bolaget insåg behovet av att standardisera projekteringen. Sedan dess har fler delar av processen följt efter. Vi har upprättat av en central inköpsorganisation och strukturerad produktion där man standardiserat bl a tidplan och monteringsförfarande. 2018 förankrades visionen för JM logistik, att skapa en serviceorganisation specialiserad på logistik som avlastar sin kund, produktion, från icke värdeskapande aktiviteter. Det slutgiltiga målet är en industrialisering av byggprocessen med kraftigt förkortad ledtid och då är det kritiskt att skapa rätt logistiska förutsättningar – rätt material, i rätt tid, på rätt plats.

Mod:group grundades 2014 med ambitionen att öka kvalitén i slutprodukten genom ett digitaliserat angreppsätt från idé till nyckelfärdig fastighet och vidare in i förvaltning. Vi arbetar i alla processer utifrån våra grundläggande värdeord: Ansvar, Detaljer, Enkelhet och Wow. Bolaget tar ansvar för varandra, våra leverantörer och partners, men framförallt för vår produkt där vi vid leverans skall stå för vad vi gjort och känna stolthet för resultatet. Vårt arbetssätt genomsyras av sinne för detaljer. Detta skall vara genomgående för allt ifrån byggnation, planering, administration, personalvård och kunddialog. Det okonstlade bemötandet är viktigt för oss. Vårt arbete skall bottna i att vi är enkla, bra människor som uppmuntrar till rak och konstruktiv inställning.

Kort om Lean Forum Bygg

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i svenskt samhällsbyggande. Lean Forum Bygg främjar effektivisering i samhällsbyggandet och utmärkelsen Årets Lean-byggare är en viktig del av vårt arbete. Företag och organisationer som arbetar i samhällsbyggandet bidrar varje dag till att skapa samhällsvärde. priset bidrar till branschens ständiga lärande med och lyfter fram förebilder som inspirerar och utmanar till en bättre och mer hållbar utveckling genom nyttjande av Lean-filosofin. Goda exempel från tävlingen sprider vi bland annat genom ett redaktionellt samarbete med tidningen Byggindustrin.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.